Jagiellonian University Repository

IV Zarząd Główny Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość” – geneza, działalność, represje

pcg.skipToMenu

IV Zarząd Główny Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość” – geneza, działalność, represje

Show full item record

dc.contributor.advisor Zblewski, Zdzisław [SAP11016013] pl
dc.contributor.author Wolanin, Anna pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T18:37:13Z
dc.date.available 2020-07-26T18:37:13Z
dc.date.submitted 2015-10-20 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/208512
dc.language pol pl
dc.title IV Zarząd Główny Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość” – geneza, działalność, represje pl
dc.title.alternative IV Zarząd Główny Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość” - genesis, activity, repression pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Praca powstała w celu uczczenie pamięci IV Zarządu poprzez przedstawienie jego działalności konspiracyjnej oraz jego niezłomnej postawy życiowej i wierności wyznawanym zasadom aż do samego końca, tj. śmierci. Ramy chronologiczne pracy obejmują zasadniczo lata 1944 – 1951; pierwsza z dat to ponowne wkroczenie Sowietów do Polski, przejęcie władzy przez komunistów i przejście do nowego rodzaju konspiracji, natomiast druga to śmierci siedmiu przywódców Zrzeszenia. Praca składa się ze wstępu, trzech rozdziałów, zakończenia oraz bibliografii.Pierwszy rozdział zawiera informacje dotyczące tła historycznego i genezy IV Zarządu. Przedstawiono w nim m. in. wybory do sejmu z 1947 r., właściwy cel i sens istnienia WiN-u, po których organizacja miała wyjść z konspiracji i przejść do jawnej działalności w nowej, jak wierzono, wolnej Polsce. Ważna z punktu widzenia osłabienia, a następnie rozbicia Zrzeszenia była również II amnestia z tego samego roku. Drugi rozdział poświęcony jest działalności członków IV Zarządu. Opisano kolejne reorganizacje struktur, działalność propagandową, dział informacyjny „Stomil” przemianowany w „Iskrę”, komórkę legalizacji, kursy szkoleniowe, delegację zagraniczną WiN-u „Dardanele”, współpracę z ambasadą Amerykańską oraz innymi stronnictwami w kraju i na emigracji. Ostatni, trzeci rozdział przedstawia sytuacje po aresztowaniu członków Zrzeszenia przez komunistów. Kolejne informacje dotyczą śledztwa, procesu i wyroku na Cieplińskim i jego współpracownikach. Ukazane został również próby ułaskawienia przez kierowanie próśb do prezydenta, aż i ostatecznie dokonany na nich mord sądowy poprzez katyński strzał w tył głowy.W niniejszej pracy wykorzystano materiały różnej proweniencji, tj. źródła archiwalne, wspomnienia, jak również literaturę przedmiotu. Pierwsze z wymienionych to przede wszystkim materiały znajdujące się w zasobach Instytutu Pamięci Narodowej. Bazowano przede wszystkim na aktach kontrolo śledczych oraz zeznaniach własnych oskarżonych. IV ZG WiN stał się symbolem walki o niepodległość, dlatego był tak atakowany nawet po śmierci przez komunistów, którzy chcieli zatrzeć po nim wszelki ślad. Pozostała jednak pamięć, z którą ówczesne władze bezwzględnie walczyły. Dziś jego zasługi nie są już kwestionowane, jednak z powodu działań poprzedniego reżimu postacie te pozostają zbyt mało znane nawet na obszarze dzisiejszego województwa podkarpackiego. pl
dc.abstract.en This dissertation was made to pay tribute to Polish independence activists from the fourth and last Main Directorate of "Freedom and Independence" (Zarząd Główny "WiN") organisation by describing its activity and the repression of their members. The dissertation starts with the year 1944 and actually ends concludes on 1951. The First date marks the Soviet Union’s takeover of Poland, while the second — a murder of Łukasz Ciepliński (the last president of WiN) and his companions on March 1st, 1951, committed by the communists, just like in Katyń.The dissertation shall be composed of an introduction, followed by three chapters, conclusion and references. Chapter one includes information about the political situation at that time and the genesis of WiN. The activity of the last leadership of WiN is in chapter two. Chapter three contains information about the repression and murder of Łukasz Cieplinski, Adam Lazarowicz, Franciszek Błazej, Józef Rzepka, Józef Batory, Mieczysław Kawalec and Karol Chmiel, done by the communists. The main sources of this dissertation were the documents from the institute of National Remembrance (Instytut Pamięci Narodowej). The last Main Directorate of "Freedom and Independence" organisation was the main centre of political struggles for sovereignty of Poland in the actual last stage of the communist fights against the Polish underground and almost each of its members suffered death for this. pl
dc.subject.pl Łukasz Ciepliński, Adam Lazarowicz, Karol Chmiel, Józef Rzepka, Józef Batory, Mieczysław Kawalec, Franciszek Błażej, Ludwik Kubik, Józef Maciołek, Stefan Rostworowski, Janina Czarniecka, Zofia Michałowska, Franciszek Niepokólczycki, Zrzeszenie "Wolność i Niezawisłość", Zrzeszenie "WiN", IV Zarząd Główny Zrzeszenie "WiN", IV ZG Zrzeszenia "WiN", WiN", Armia Krajowa, AK, "Zjednoczenie Węglowe", Obszar Południowy WiN-u, "Państwowa Centrala Handlowa”, "Biuro Doświadczeń” "Instytut Przyrodniczy", "Instytut Zoologiczny", "Stomil", "Iskra", "Dardanele" pl
dc.subject.en Łukasz Ciepliński, Adam Lazarowicz, Karol Chmiel, Józef Rzepka, Józef Batory, Mieczysław Kawalec, Franciszek Błażej, Ludwik Kubik, Józef Maciołek, Stefan Rostworowski, Janina Czarniecka, Zofia Michałowska, Franciszek Niepokólczycki, Zrzeszenie "Wolność i Niezawisłość", Zrzeszenie "WiN", IV Zarząd Główny Zrzeszenie "WiN", IV ZG Zrzeszenia "WiN", WiN", Armia Krajowa, AK, "Zjednoczenie Węglowe", Obszar Południowy WiN-u, "Państwowa Centrala Handlowa”, "Biuro Doświadczeń” "Instytut Przyrodniczy", "Instytut Zoologiczny", "Stomil", "Iskra", "Dardanele", "Freedom and Independence", Main Directorate of "Freedom and Independence" pl
dc.contributor.reviewer Zblewski, Zdzisław [SAP11016013] pl
dc.contributor.reviewer Bruski, Jan [SAP11017231] pl
dc.affiliation Wydział Historyczny pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-101521-182578 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WH3 pl
dc.area obszar nauk humanistycznych pl
dc.fieldofstudy historia pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)