Jagiellonian University Repository

Stosunek „Kultury” paryskiej do Kościoła katolickiego w latach 1947-1977

pcg.skipToMenu

Stosunek „Kultury” paryskiej do Kościoła katolickiego w latach 1947-1977

Show full item record

dc.contributor.advisor Zblewski, Zdzisław [SAP11016013] pl
dc.contributor.author Olesiejuk, Anna pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T18:36:35Z
dc.date.available 2020-07-26T18:36:35Z
dc.date.submitted 2015-10-20 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/208502
dc.language pol pl
dc.title Stosunek „Kultury” paryskiej do Kościoła katolickiego w latach 1947-1977 pl
dc.title.alternative The attitude of „Kultura” towards Roman Catholic Church in years 1947-1977 pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Celem niniejszej pracy jest zaprezentowanie stosunku czasopisma „Kultura”, wydawanego we Francji przez Instytut Literacki, do Kościoła katolickiego w latach 1947-1977. Czasopismo było skierowane do Polaków w kraju, ale także do polskiej emigracji na całym świecie.Niniejsza praca rozważa problemy polskiego Kościoła rzymskokatolickiego po II wojnie światowej, a szczególnie relacje episkopatu z komunistami opisywane w „Kulturze”. Prezentuje sytuację Kościoła rzymskokatolickiego w trakcie i po soborze watykańskim II oraz reakcję „Kultury” na zachodzące zmiany. Niniejsza praca zwraca także uwagę na sposób oceny przez „Kulturę” relacji Watykanu z komunizmem.Jedną z najważniejszych spraw w niniejszej pracy jest analiza tematów katolickich w kontekście aktualnych koncepcji pisma oraz porównanie punktu widzenia „Kultury” z innymi czasopismami. pl
dc.abstract.en The purpose of this thesis is to present attitude of polish magazine ‘Kultura’, published in France by Instytut Literacki, towards Roman Catholic Church in period 1947-1977. This magazine was dedicated to Poles in Poland and Polish emigration all over the world. The other bases of this thesis are books published by Instytut Literacki.This thesis considers problems of Polish Roman Catholic Church after World War II, especially relation between Polish episcopate and communists described in ‘Kultura’. It presents situation in Roman Catholic Church during and after Second Vatican Council and reaction of ‘Kultura’ for these changes. The thesis also regards how ‘Kultura’ judged relation between Vatican and communism.One of the most important things in this thesis is analysis of catholical matters in context of 'Kultura'‘s mainstream and comparation of ‘Kultura'`s point of view with other magazines' one. pl
dc.subject.pl "Kultura", Kościół rzymskokatolicki, Sobór Watykański II pl
dc.subject.en 'Kultura', Roman Catholic Church, Vatican Council II pl
dc.contributor.reviewer Zblewski, Zdzisław [SAP11016013] pl
dc.contributor.reviewer Bruski, Jan [SAP11017231] pl
dc.affiliation Wydział Historyczny pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-101510-111769 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WH3 pl
dc.area obszar nauk humanistycznych pl
dc.fieldofstudy historia pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)