Jagiellonian University Repository

Zarządzanie pamięcią o artyście filmowym w ramach koncepcji marketingu doświadczeń.

pcg.skipToMenu

Zarządzanie pamięcią o artyście filmowym w ramach koncepcji marketingu doświadczeń.

Show full item record

dc.contributor.advisor Gaweł, Łukasz [SAP11017669] pl
dc.contributor.author Hołub, Agnieszka pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T18:36:27Z
dc.date.available 2020-07-26T18:36:27Z
dc.date.submitted 2015-10-30 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/208500
dc.language pol pl
dc.title Zarządzanie pamięcią o artyście filmowym w ramach koncepcji marketingu doświadczeń. pl
dc.title.alternative The memory management on the film artist within the concept of experiental marketing. pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Celem poniższej pracy magisterskiej było przybliżenie specyfiki zjawiska zarządzania pamięcią o artyście filmowym, a następnie wskazanie najbardziej skutecznych form zarządzania w tymże zakresie. W pierwszym rozdziale przywołane oraz wyjaśnione zostają najważniejsze pojęcia dla tematu pracy. Drugi rozdział skupia się przede wszystkim na praktycznym wymiarze omawianego zjawiska. Trzeci rozdział posiada charakter empiryczny, stworzony został w oparciu o wyniki ankiety, przeprowadzanej dla potrzeb niniejszej pracy. pl
dc.abstract.en The purpose of the following thesis was to present the characteristics of the phenomenon of the memory management on the film artist and to identify the most effective forms of this type of management. The first chapter cites and explains the most important concepts for the topic of this thesis. The second chapter focuses primarily on the practical dimension of this phenomenon. The third chapter has an empirical character. It was based on the results of the survey, carried out for the purposes of this study. pl
dc.subject.pl PAMIĘĆ, ARTYSTA FILMOWY, DZIEDZICTWO KULTUROWE, ZARZĄDZANIE, MARKETING DOŚWIADCZEŃ pl
dc.subject.en MEMORY, FILM ARTIST, HERITAGE,MANAGEMENT, EXPERIENTAL MARKETING pl
dc.contributor.reviewer Gaweł, Łukasz [SAP11017669] pl
dc.contributor.reviewer Kędziora, Alicja [SAP13008070] pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-101508-183406 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.area obszar nauk humanistycznych pl
dc.fieldofstudy zarządzanie kulturą i mediami pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)