Jagiellonian University Repository

Акт речи просьбы в русском и английском языках на примерах из киноперевода.

pcg.skipToMenu

Акт речи просьбы в русском и английском языках на примерах из киноперевода.

Show full item record

dc.contributor.advisor Rodak, Renata [SAP11015760] pl
dc.contributor.author Mruk, Katarzyna pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T18:35:53Z
dc.date.available 2020-07-26T18:35:53Z
dc.date.submitted 2015-10-16 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/208491
dc.language rus pl
dc.subject.other просьба, акты речи, фильмический перевод pl
dc.title Акт речи просьбы в русском и английском языках на примерах из киноперевода. pl
dc.title.alternative Akt mowy prośby w języku angielskim i rosyjskim na przykładach z tłumaczenia filmów. pl
dc.title.alternative Requests in English and Russian languages on the basis of translation of films pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Celem niniejszej pracy magisterskiej jest przeprowadzenie analizy porównawczej sposobów wyrażenia aktu mowy prośby w języku rosyjskim i angielskim na przykładach z przekładu filmowego. Potrzeba badania niniejszego tematu w aspekcie międzykulturowym jest związana z szerokorozumianą globalizacją życia ludzkiego, dzięki której kontakty z różnymi kulturami z całego świata są coraz częstszym i powszechnym zjawiskiem. Warto tutaj podkreślić, iż nieświadomość różnic kulturowych, mających swoje odzwierciedlenie w języku, często prowadzi do nieumyślnego naruszenia niepisanych reguł danej społeczności. pl
dc.abstract.en The aim of this dissertation is to analyze the speech act of requesting in Russian and English languages on the basis of the translation of film dialogues. The samples of requests were taken from 10 modern English-language films, produced in the genres of drama and melodrama from 2002 to 2015. The theoretical basis of this work was built on the basis of the works of linguists from around the world, including such well-known American authors as J. Austin, G. Kasper, A. Mayer, E. Ogerman, K. Bach and A. Trosborg. pl
dc.abstract.other Настоящая работа посвящена способам реализации речевого акта просьбы и функционирования высказываний со значением просьбы с учётом применения стратегий вежливости свойственных речевой коммуникации в русской и английской лингвокультурах. Рассматриваемые в нашей работе примеры были заимствованы из 10 современных англоязычных фильмов, произведённых с 2002 по 2015 год, в жанрах драмы и мелодрамы, содержащих большое количество диалогов. Теоретической основой настоящей работы в большой степени послужили исследования языковедов из многих стран мира, в том числе известных американских языковедов как Д. Остин, Г. Каспер, А. Майер, Е. Огерман, К. Бах и А. Тросборг. pl
dc.subject.pl prośba, akty mowy? przekład filmowy pl
dc.subject.en requests, speech acts, translation of films pl
dc.contributor.reviewer Rodak, Renata [SAP11015760] pl
dc.contributor.reviewer Chodurska, Halina pl
dc.affiliation Wydział Filologiczny pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-101499-116202 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WF6 pl
dc.area obszar nauk humanistycznych pl
dc.fieldofstudy filologia rosyjska pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)