Jagiellonian University Repository

Modelowanie balistyki pocisku w środowisku Unity oraz 3DS Max

pcg.skipToMenu

Modelowanie balistyki pocisku w środowisku Unity oraz 3DS Max

Show full item record

dc.contributor.advisor Surówka, Grzegorz [SAP11016006] pl
dc.contributor.author Giec, Antoni pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T18:35:00Z
dc.date.available 2020-07-26T18:35:00Z
dc.date.submitted 2015-10-15 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/208477
dc.language pol pl
dc.title Modelowanie balistyki pocisku w środowisku Unity oraz 3DS Max pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Rozwój rynku gier komputerowych, szczególnie gier z grupy „First-person shooter" wymusił na twórcach i producentach urealnienia fabuły. Jednym z elementów akcji jest oddawanie strzałów do przeciwnika, bądź wybranego obiektu. Każdy wystrzelony pocisk podlega ściśle określonym prawom fizyki, których praktycznie nie uwzględniano w grach powstałych do 2013 roku. Zależnościami tymi zajmuje się balistyka, a w niniejszej pracy skupiono się głównie na jednym z jej elementów - balistyce zewnętrznej.Opisano rozwój balistyki na przestrzeni wieków oraz jej zastosowanie w grach komputerowych.Wykonano modelowanie balistyki zewnętrznej dla wybranych modeli broni i kalibrów. Modelowanie uwzględniało: trajektorię lotu, grawitację, boczny wiatr, opory ruchu wynikające z prędkości pocisku i jego parametrów. Zamieszczono tabele zawierające parametry wybranej broni palnej. Broń ta została uwzględniona w symulacji, którą można odtworzyć w wersji dwu- lub trójwymiarowej.Omówiono modelowanie i teksturowanie w technice "3ds Max" i opisano interfejs użytkownika w programie "Unity 3D", którego środowisko programistyczne również opisano. pl
dc.abstract.en The rapid development of computer games have exerted a huge impact both on its creators and producers to make the plot look more realistic. It was in particular the games from so called „First-person shooter" group that had such an influence and contributed to this change. One of the elements of the action is shooting the enemy or the chosen object. Each bullet that was shot is subject to the physics laws that were not included at all in the games produced until the year 2013. This thesis will concentrate on ballistics that analyses the following dependencies and will in particular relate to one of its elements – external ballistics. The thesis depicts the development of ballistics over the centuries and its usage in computer games. Moreover, the modeling of external ballistics for the chosen examples of gun and calibers models was created. The modeling included: the trajectory of flight, gravity, crosswind, air resistance resulting from the speed of bullet and its parameters. The thesis contains the tables of the selected guns’ parameters. The thesis includes the 2D or 3D simulation that is based on the weapon type. The thesis presents also modeling and texture mapping in “3D Max” technique. Finally, the user interface in "Unity 3D" program was described along with its programming environment. pl
dc.subject.pl balistyka pocisku, pocisk 3D, łuska 3D, symulacja balistyki, modelowanie pocisku, symulacja balistyki. pl
dc.subject.en ballistic simulation, bullet, shell, 3D modelling pl
dc.contributor.reviewer Węgrzyn, Paweł [SAP11014990] pl
dc.contributor.reviewer Surówka, Grzegorz [SAP11016006] pl
dc.affiliation Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-101483-182836 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WFAIS pl
dc.area obszar nauk ścisłych pl
dc.fieldofstudy informatyka stosowana pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)