Jagiellonian University Repository

Rozkład dwumianowy w ubezpieczeniach majątkowych

pcg.skipToMenu

Rozkład dwumianowy w ubezpieczeniach majątkowych

Show full item record

dc.contributor.advisor Skiba, Alicja [SAP11013512] pl
dc.contributor.author Pacholczak, Justyna pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T18:34:25Z
dc.date.available 2020-07-26T18:34:25Z
dc.date.submitted 2015-10-22 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/208468
dc.language pol pl
dc.title Rozkład dwumianowy w ubezpieczeniach majątkowych pl
dc.title.alternative Binomial distribution in property insurance pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Głównym tematem pracy jest przedstawienie zastosowania rozkładów dwumianowych do opisywania całkowitej wypłaty ubezpieczyciela w krótkim okresie rozliczeniowym. Praca zawiera także wprowadzenie do teorii ruiny, która wchodzi w zakres matematyki ubezpieczeń majątkowych oraz opis dyskretnego modelu procesu nadwyżki, w którym liczba wypłat jest procesem dwumianowym. pl
dc.abstract.en The general statement of the thesis presents binomial distributions in order to describe the total claim amount in a short-term period. Thesis includes also an introduction to ruin theory which is an element of actuarial science and description of discrete time model where the number of insurance claims is a binomial process. pl
dc.subject.pl Model ryzyka indywidualnego, całkowita wypłata ubezpieczyciela, model ryzyka kolektywnego, model dwumianowy, model ujemny dwumianowy, umowy reasekuracyjne, reasekuracja nieproporcjonalna, składka netto reasekuratora na udziale własnym, teoria ruiny, prawdopodobieństwo ruiny, proces dwumianowy. pl
dc.subject.en Individual risk model, total claim amount, collective risk model, binomial model, negative binomial model, reinsurance contracts, non-proportional reinsurance, premiums-net of reinsurance, ruin theory, probability of ruin, binomial process. pl
dc.contributor.reviewer Skiba, Alicja [SAP11013512] pl
dc.contributor.reviewer Kosek, Marta [SAP11015773] pl
dc.affiliation Wydział Matematyki i Informatyki pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-101473-126115 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WMI2 pl
dc.area obszar nauk ścisłych pl
dc.fieldofstudy matematyka finansowa pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)