Jagiellonian University Repository

Rozwój i przyczyny popularności japońskich drzeworytów ukiyoe w epoce Edo.

pcg.skipToMenu

Rozwój i przyczyny popularności japońskich drzeworytów ukiyoe w epoce Edo.

Show full item record

dc.contributor.advisor Kamińska, Ewa [SAP11018573] pl
dc.contributor.author Czaicka, Katarzyna pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T18:33:05Z
dc.date.available 2020-07-26T18:33:05Z
dc.date.submitted 2015-10-23 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/208447
dc.language pol pl
dc.title Rozwój i przyczyny popularności japońskich drzeworytów ukiyoe w epoce Edo. pl
dc.title.alternative Development of Japanese woodblock prints ukiyoe in Edo period and the reasons of their popularity. pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Praca skupia się na kilku celach. Pierwszym z nich jest pokazanie jakie wielkie znaczenie miały drzeworyty i jak wiele funkcji pełniły w społeczeństwie epoki Edo. Przedstawienie związku między rozwojem i tematyką, a popularnością drzeworytów ukiyoe wśród mieszczaństwa. Opisanie roli rozrywki jako inspiracji twórców. Zaprezentowanie twórców ukiyoe wśród których nie może zabraknąć artystów, których W. Kotański w swojej książce „Sztuka Japonii” nazywa mistrzami ukiyoe i są to Suzuki Harunobu, Torii Kiyonaga, Kitagawa Utamaro, Tōshūsai Sharaku, Utagawa Hiroshige i Katsushika Hokusai. Scharakteryzowanie głównych grup tematów drzeworytów ukiyoe, które wymienia B. Kubiak Ho- Chi - portrety pięknych kobiet i pięknych młodzieńców – bijinga, drzeworyty związane z teatrem kabuki oraz portrety słynnych aktorów i sceny pornograficzne shunga. Zaprezentowanie tematyki pejzaży, którymi zajmowali się dwaj mistrzowie ukiyoe- Hokusai i Hiroshige. Popularność tematyki w odniesieniu do rzeczywistości epoki Edo. pl
dc.abstract.en Given paper resolves around few primary points. The first one is to show woodblocks general meaning and their functional use in japanese society during Edo period. Indicate correlation between its development and subject matter and popularity among the middle-class. Refer entertainment role as inspiration for its authors. Present the ukiyoe artists with focus on few W. Kotański described and named masters of ukiyoe craft in his book "Sztuka Japonii" such as Suzuki Harunobu, Torii Kiyonaga, Kitagawa Utamar, Tōshūsai Sharaku, Utagawa Hiroshige and Katsushika Hokusai. Characterize main groups of woodblock popular topics B. Kubiak Ho-Chi had listed such as - portraits of beautfiul women and boys - bijinga, paintings of famous actors, kabuki theatre subjects and pornographic scenes shunga. Last but not least, introduce landscape field and works created by two famous ukiyoe masters Hokusai and Hiroshige. The popularity matter has been explained in reference to reality of Edo period. pl
dc.subject.pl japoński, drzeworyty ukiyoe, drzeworyty bijinga, drzeworyty shunga, teatr kabuki, portrety aktorów, kultura mieszczańska epoki Edo pl
dc.subject.en japanese, ukiyoe woodblock prints, bijinga woodblock prints, shunga woodblock prints, kabuki theatre, portraits of actors, middle-class culture in Edo period pl
dc.contributor.reviewer Guzik, Joanna pl
dc.contributor.reviewer Kamińska, Ewa [SAP11018573] pl
dc.affiliation Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-101451-147154 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WSMP pl
dc.fieldofstudy studia dalekowschodnie pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)