Jagiellonian University Repository

Prototype of a biometric device for detecting and reacting to anger

pcg.skipToMenu

Prototype of a biometric device for detecting and reacting to anger

Show full item record

dc.contributor.advisor Nalepa, Grzegorz [SAP14004063] pl
dc.contributor.author Wróbel, Klaudia pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T18:32:46Z
dc.date.available 2020-07-26T18:32:46Z
dc.date.submitted 2015-10-15 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/208442
dc.language eng pl
dc.title Prototype of a biometric device for detecting and reacting to anger pl
dc.title.alternative Prototyp urządzenia biometrycznego rozpoznającego i reagującego na gniew pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Jako, że emocje odgrywają ważną rolę w naszym życiu, niektórzy ludzie (np. pacjenci autystyczni) mogą mieć poważne problemy z rozpoznawaniem i reakcją na nie. To właśnie, m.in. dla takich ludzi, tworzone są urządzenia typu HCI (Human-Computer Interaction), aby pomóc im w ich trudnej sytuacji. Większość z tych powszechnie używanych urządzeń należą do dziedziny wereable technology, które są w stanie wykrywać emocje podstawowe (patrz Ekman Friesen, 1971), jednak, autor twierdzi, możliwe jest ulepszenie takich urządzeń, w taki sposób, aby były w stanie nie tylko rozpoznawać dany stan emocjonalny, ale i odpowiadać na niego. W niniejszej pracy autor postara się udowodnić, iż, biorąc pod uwagę 3 biosygnały, takie jak przewodnictwo skóry, temperatura ciała i tętno, zróżnicowanie niektórych podstawowych emocji jest możliwe. Na początku autor dostarczy czytelnikowi informacji na temat głównego celu pracy oraz ogólnego modelu takiego urządzenia. Następnie przedstawiona zostanie procedura tworzenia urządzenia, wraz z określeniem etapów instalacji komponentów, w tym opis czujników oraz sieci neuronowej, a także informacji na temat filtracji, montażu elementów wejściowych i wyjściowych oraz badania pilotażowego. W podsumowującym rozdziale, zostaną podane zalecenia dotyczące dalszego rozwoju urządzenia. pl
dc.abstract.en Emotions play important an role in our life. However, some people (e.g. those with autism) have serious problem in recognizing and reacting to emotions. For such people, Human-Computer Interaction devices are being created, in order to help overcome these problems. Most of these devices are in the field of commonly used wearable technology, which are able to detect some basic emotions (see: Ekman, Friesen, 1971), nonetheless, it is believed, that it is possible to improve such devices, so that they will be capable of recognising and reacting to these emotional states. In this thesis, it will be attempted to prove, that, taking under consideration such three biosignals, namely skin conductivity, body temperature and heart rate, the differentiation of some of the basic emotions is possible. At first, the information about the aim and general model of such a device will be provided. Next, the procedure of the creation of the device will be presented, where the specific phases of device development will be described, including the description of the sensors and neural network used, along with the data filtration, output and input configuration and pilot study. In summary chapter, some recommendations will be given. pl
dc.subject.pl reakcja fizjologiczna, prototyp rozpoznawania emocji, odpowiedź na emocje, emocje podstawowe, GSR, puls, Human-Computer Interaction, weareable technology pl
dc.subject.en physiological response, prototype recognizing basic emotions, responding to emotions, GSR, heart rate, HCI, wearable technology pl
dc.contributor.reviewer Nalepa, Grzegorz [SAP14004063] pl
dc.contributor.reviewer Indurkhya, Bipin pl
dc.affiliation Wydział Filozoficzny pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-101446-130323 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WF5 pl
dc.area obszar nauk humanistycznych pl
dc.fieldofstudy kognitywistyka pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)