Jagiellonian University Repository

Mały pacjent u lekarza. Partycypacja w służbie zdrowia na przykładzie doświadczeń matek w warunkach opieki pediatrycznej

pcg.skipToMenu

Mały pacjent u lekarza. Partycypacja w służbie zdrowia na przykładzie doświadczeń matek w warunkach opieki pediatrycznej

Show full item record

dc.contributor.advisor Czarnik, Szymon [SAP11019622] pl
dc.contributor.author Kacprzak, Joanna pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T18:31:12Z
dc.date.available 2020-07-26T18:31:12Z
dc.date.submitted 2015-10-15 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/208424
dc.language pol pl
dc.title Mały pacjent u lekarza. Partycypacja w służbie zdrowia na przykładzie doświadczeń matek w warunkach opieki pediatrycznej pl
dc.title.alternative The child patient at doctors. Utility of health care decribed on basis of mothers pediatric care`s experience. pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Obecna sytuacja demograficzna i prognozy sugerują, iż stopniowo będzie wzrastać liczba osób w wieku poprodukcyjnym, co z kolei bezpośrednio wiąże się ze wzrostem beneficjentów opieki zdrowotnej. Kwestia komunikowania się między pacjentami a lekarzami, powinna stać się elementem dyskursu publicznego. Czy polscy lekarze są gotowi na implementację zasady voluntas aegroti suprema lex esto (dobro chorego prawem najważniejszym)? Doświadczenia z gabinetu lekarskiego mają wpływ nie tylko na osiągnięcie pozytywnych rezultatów terapeutycznych, a w odniesieniu do opieki pediatrycznej, kształtują postawę małego człowieka, który w przyszłości również stanie się samodzielnym pacjentem. Przedmiot analiz niniejszej pracy stanowi identyfikacja błędów komunikacyjnych popełnianych przez lekarzy. Poznanie doświadczeń pacjentów oraz barier w procesie porozumiewania się w warunkach wizyty lekarskiej jest zasadnicze z punktu widzenia przeobrażeń w postrzeganiu praw pacjenta oraz jego uczestnictwa w procesie leczenia. Ponadto niniejsza praca to próba zidentyfikowania dominującego modelu komunikacyjnego na poziomie relacji dziecko-lekarz- rodzic z perspektywy matek. pl
dc.abstract.en The current demographic situation and forecasts suggest that it will gradually increase the number of people in retirement age, who are potential group of patients. The issue of communication between patients and doctors should become a part of public discourse. Are Polish doctors are ready to implement the following rule: voluntas aegroti suprema lex esto? Health care's experience have an impact not only on positive therapeutic results, but in pediatric care, relationships between mothers and doctors shape the attitude of the child, who in the future will also become a stand-alone patient.Subject of this analysis is the identification of communication difficulties in health care and miscommunication committed by doctors. Understanding of the patient experience is essential from the point of view of treatment process and changes in the patients' rights. Furthermore, this work is an attempt to identify the dominant model of communication with doctors from the mothers perspective. pl
dc.subject.pl SDM,Shared Decision Making, relacja pacjent-lekarz, deliberacja w służbie zdrowia, opieka pediatryczna pl
dc.subject.en SDM, Shared Decision Making,deliberation in health care, relationships between patient and doctor, pediatric care pl
dc.contributor.reviewer Czarnik, Szymon [SAP11019622] pl
dc.contributor.reviewer Bukowski, Andrzej [SAP11013982] pl
dc.affiliation Wydział Filozoficzny pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-101426-128953 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WF5 pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy socjologia pl
dc.fieldofstudy badania rynku i analiza polityk publicznych pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)