Jagiellonian University Repository

STRATEGIA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTWA INNOWACYJNEGO NA RYNKU NISZOWYM

pcg.skipToMenu

STRATEGIA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTWA INNOWACYJNEGO NA RYNKU NISZOWYM

Show full item record

dc.contributor.advisor Mesjasz, Czesław pl
dc.contributor.author Latocha, Sławomir pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T18:30:45Z
dc.date.available 2020-07-26T18:30:45Z
dc.date.submitted 2015-10-27 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/208417
dc.language pol pl
dc.title STRATEGIA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTWA INNOWACYJNEGO NA RYNKU NISZOWYM pl
dc.title.alternative Strategy of development of innovative enterprises in the market niche. pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Analizie poddano proces rozwoju przedsiębiorstwa innowacyjnego. Współcześnie rynek niszowy uchodzi za łatwy obszar wejścia na rynek, co jest głównym wywodem niniejszej pracy. Celem głównym pracy jest ukazanie potencjału, jaki drzemie w obszarach niszy. Praca składa się z trzech części. Pierwsza cześć definiuje niszę rynkową, innowacje, źródła pochodzenia, rolę innowatora, strategię firmy innowacyjnej, potencjalne szanse i zagrożenia, a także istotę działania przedsiębiorstwa innowacyjnego na rynku niszowym. Druga część stanowi kontynuację przedstawionego tematu charakteryzując miejsce oraz poziom innowacji Polski na tle Europy. Pokazane zostały również wartości nakładów na innowacje w Polsce, jak i poddano ocenie dotychczasowe efekty działań. Materiał wykorzystany w ostatniej części pracy dotyczy wpływu innowacji na wzrost gospodarczy, ukazuje przykłady innowacyjnych odkryć oraz zawiera idealny przykład wykorzystania niszy rynkowej pl
dc.abstract.en The purpose of this paper is presentation of the potential market niches on the basis of the innovation strategy of enterprises. The paper consists of three parts. The first part defines the concept of market niche, innovation, and sources of their origin and the essence of innovative enterprises in the market niche. Enclosed is also a list of opportunities and threats from the world market economy. The second part is a continuation of the topic presented describing the level of Polish innovation on the background of the European Union. Shown are spending on innovation in Poland and evaluated so far the effects of actions. The final section of the paper takes a new look at the use of innovative solutions in the practice of everyday life taking into account the dormant potential market niches and specific approaches to innovation with specific examples. pl
dc.subject.pl Innowacje - Innowator - Nisza Rynkowa - Strategia - Rozwój gospodarczy pl
dc.subject.en Innovator - Innovation - Market Niche - Strategy - Economic Development pl
dc.contributor.reviewer Marcinkowski, Aleksander [SAP11008466] pl
dc.contributor.reviewer Mesjasz, Czesław pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-101419-96309 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy zarządzanie pl
dc.fieldofstudy zarządzanie i doradztwo gospodarcze pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)