Jagiellonian University Repository

Promocja zespołu muzycznego i jego koncertów w Polsce, za pośrednictwem portalu Facebook.com

pcg.skipToMenu

Promocja zespołu muzycznego i jego koncertów w Polsce, za pośrednictwem portalu Facebook.com

Show full item record

dc.contributor.advisor Handzel, Zbigniew [SAP11017393] pl
dc.contributor.author Krawczyk, Szymon pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T18:30:22Z
dc.date.available 2020-07-26T18:30:22Z
dc.date.submitted 2015-10-29 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/208411
dc.language pol pl
dc.title Promocja zespołu muzycznego i jego koncertów w Polsce, za pośrednictwem portalu Facebook.com pl
dc.title.alternative Promotion of the band and its concerts in Poland, through the portal Facebook.com pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Facebook stał się w dzisiejszych czasach miejscem spotkań wielu milionów ludzi, niezostało to niezauważone przez osoby związane z marketingiem. Prostota tego portalu sprawia, żewystarczy kilka godzin by zapoznać się z jego interfejsem, opcjami i sposobem komunikacji nanim. Muzyka ma również tam swoje miejsce. Muzycy informują swoich fanów o planach nanajbliższy czas za pośrednictwem swoich profili. Dzięki opcjom udostępnionym przez twórcówtego portalu bez wychodzenia z domu możemy zorganizować pełną kampanię marketingowądowolnego wydarzenia – w tym muzycznego. Celem niniejszej pracy jest prezentacja jak cennymnarzędziem marketingowym dysponujemy dzięki swojemu komputerowi niemal całkowicie zadarmo. Wskazać na konkretnych przykładach jak promują się muzycy na portalu Facebook.comoraz jak wielkim udogodnieniem w dzisiejszych czasach jest ta forma promocji, a możliwości stalesą powiększane z uwagi na rozwój portalu. Potwierdzenie, że wydarzenia muzyczne ogłaszane zapośrednictwem tej strony i prowadzenie tam profilu przez muzyka mają faktyczny wpływ naobecność fanów na koncercie. Facebook jest narzędziem multifunkcyjnym. pl
dc.abstract.en Facebook has become nowadays a meeting place for many millions of people, it has notbeen unnoticed by people associated with marketing. The simplicity of this portal makes only needto just a few hours to become familiar with its interface, options and ways of communication on it.Music has there his place too. The musicians tell their fans about the plans for the near futurethrough their profiles. With the options provided by the creators of this website, without leavinghome we can arrange full marketing campaign of any event - including music. The aim of this thesisis to present how a valuable marketing tool we have, thanks to our computers almost completely forfree. Showing at specific examples how musicians are promoting on the Facebook.com and howconfortable in our times is this form of promotion, the possibilities are constantly being magnifieddue to the development of the portal. Confirmation that the music events advertised through thiswebsite and musicians profile have a real impact on the presence of fans at a concert. Facebook is amultifunctional tool. pl
dc.subject.pl FACEBOOK – MUZYKA – KONCERT – FANI – WYDARZENIA pl
dc.subject.en FACEBOOK – MUSIC – CONCERT – FANS – EVENTS pl
dc.contributor.reviewer Różycka, Magdalena pl
dc.contributor.reviewer Handzel, Zbigniew [SAP11017393] pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-101413-159356 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.area obszar nauk humanistycznych pl
dc.fieldofstudy zarządzanie kulturą i mediami pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)