Jagiellonian University Repository

Lewicowe inicjatywy prezydenta François Hollande'a na tle funkcjonowania systemu politycznego Francji

pcg.skipToMenu

Lewicowe inicjatywy prezydenta François Hollande'a na tle funkcjonowania systemu politycznego Francji

Show full item record

dc.contributor.advisor Szczerski, Krzysztof [SAP11017402] pl
dc.contributor.author Woźniak, Justyna pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T18:30:15Z
dc.date.available 2020-07-26T18:30:15Z
dc.date.submitted 2015-10-19 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/208409
dc.language pol pl
dc.title Lewicowe inicjatywy prezydenta François Hollande'a na tle funkcjonowania systemu politycznego Francji pl
dc.title.alternative Left-wing initiatives of the President François Hollande against of French political system background. pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Tematem przewodnim niniejszej pracy jest analiza dotychczasowych trzech lat prezydentury François Hollande’a i próba odpowiedzi na pytanie dlaczego obecny Prezydent ma najniższe poparcie w historii Republiki. Praca stawia tezę, że jednym z najbardziej istotnych czynników jeśli chodzi o podejmowanie decyzji wyborczych, a następnie ocenę Prezydenta jest sytuacja ekonomiczna w kraju.François Hollande swoimi sztandarowymi projektami uczynił ustawę o małżeństwach dla wszystkich oraz o podniesieniu podatku dla najbogatszych i zabrał się za ich realizację na samym początku swojej kadencji. Były to projekty typowo lewicowe, które miały dokonać reformy społecznej, a także częściowo rozwiązać problem deficytu budżetowego. Okazało się jednak, że ustawa „Mariage pour tous” nie była dla Francuzów aż tak ważną kwestią, a poza tym wywołała liczne protesty społeczne. Natomiast jeśli chodzi o podniesienie podatku, Trybunał Konstytucyjny uznał go za niezgodny za prawem. Zapowiedź jego wprowadzenia spowodowała emigrację najbogatszych obywateli do rajów podatkowych, a wpływy wynikające z jego przyjęcia (po pewnej modyfikacji), nie przyniosły oczekiwanych rezultatów, a były wręcz kroplą w morzu potrzeb.Do końca kadencji zostały jeszcze dwa lata, ale sondaże wskazują, że Hollande raczej nie może liczyć na reelekcję. Tym bardziej, że do wyścigu szykuje się Nicolas Sarkozy, a coraz bardziej radykalne nastroje w państwie dają duże poparcie Marine Le Pen. pl
dc.abstract.en The paper analyses three years of François Hollande’s presidency up to now and try to answer a question why the current President has a lowest support in the Republic’s history. The paper proposes a thesis that one of the most important factor, which has an influence on making an election decision and then on President’s evaluation is economic situation in a country.François Hollande started his tenure from realization of two leading for him projects: same-sex marriage and raising a tax for the richest people up to 75%. Those projects, belonging to typically The Left’s ideology, were planned to make social reform and partially solve budget deficit problem. However, it has emergeed that the same-sex marriage law wasn’t too significant for the French, plus it triggered protests. When it comes to 75% tax, Constitutional Tribunal recognized it as unconstitutional. Announcement of introduction this law into system, caused emigration of the richest people to tax heavens and income from that tax (which was finally introduced after some modification) wasn’t as big as foreseen and was only a small part of a budget.The tenure will be going on 2 years yet, but polls show that François Hollande can’t rather count on reelection. Even more so because Nicolas Sarkozy is starting preparation to the race and more and more radical atmosphere in country gives high support to Marine Le Pen. pl
dc.subject.pl François Hollande, małżeństwa dla wszystkich, podatek 75%, prezydencja pl
dc.subject.en François Hollande, same-sex marriage, tax 75%, presidency pl
dc.contributor.reviewer Szczerski, Krzysztof [SAP11017402] pl
dc.contributor.reviewer Bujwid-Kurek, Ewa [SAP11010130] pl
dc.affiliation Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-101411-116170 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WSMP pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy instytucje i zarządzanie polityką pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)