Jagiellonian University Repository

Czesław Miłosz i Walt Whitman wobec świata natury

pcg.skipToMenu

Czesław Miłosz i Walt Whitman wobec świata natury

Show full item record

dc.contributor.advisor Dudek, Jolanta [SAP11009702] pl
dc.contributor.author Obruśnik, Joanna pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T18:28:44Z
dc.date.available 2020-07-26T18:28:44Z
dc.date.submitted 2015-10-21 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/208385
dc.language pol pl
dc.title Czesław Miłosz i Walt Whitman wobec świata natury pl
dc.title.alternative The world of nature in the poetry of Czesław Miłosz and Walt Whitman pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Praca pt.Czesław Miłosz i Walt Whitman wobec świata natury koncentruje się na problemie relacji człowieka z przyrodą na przykładzie IV części "Traktatu poetyckiego" Cz. Miłosza oraz trzech wierszy W. Whitmana: "Miracles", "Song of the Redwood Tree" oraz "This Compost". Przedmiotem refleksji jest zarówno definiowanie natury przez tych poetów, jak też jej relacje z kulturą i ewentualne zagrożenia dla człowieka. pl
dc.abstract.en This master's thesis titled 'Czesław Miłosz and Walt Whitman in view of the world of nature' focuses on the issue of relationship between human and nature in the context of the Fourth Part of Poetic Treaty by Czesław Miłosz and three poems by Walt Whitman “Miracles”, “Song of the Redwood Tree” and “This Compost”. The main subjects discussed are: defining the nature by both poets as well as the relationship between nature and culture and the potential threats it can pose for humans. pl
dc.subject.pl natura, Miłosz, Whitman, kultura, Traktat poetycki, Miracles, Song of the Redwood Tree, This Compost pl
dc.subject.en nature, Miłosz, Whitman, culture, Poetic Treaty, Miracles, Song of the Redwood Tree, This Compost pl
dc.contributor.reviewer Dudek, Jolanta [SAP11009702] pl
dc.contributor.reviewer Juszczyk, Andrzej [SAP11017950] pl
dc.affiliation Wydział Polonistyki pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-101387-99918 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WP4 pl
dc.area obszar nauk humanistycznych pl
dc.fieldofstudy polonistyka - komparatystyka pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)