Jagiellonian University Repository

WYKORZYSTANIE FAKTORINGU, KREDYTU I LEASINGU W FINANSOWANIU PRZEDSIĘBIORSTW PO KRYZYSIE FINANSOWYM 2007-2009

pcg.skipToMenu

WYKORZYSTANIE FAKTORINGU, KREDYTU I LEASINGU W FINANSOWANIU PRZEDSIĘBIORSTW PO KRYZYSIE FINANSOWYM 2007-2009

Show full item record

dc.contributor.advisor Łasak, Piotr [SAP11020085] pl
dc.contributor.author Kwiatek-Bukowska, Anita pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T18:26:46Z
dc.date.available 2020-07-26T18:26:46Z
dc.date.submitted 2015-10-22 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/208354
dc.language pol pl
dc.title WYKORZYSTANIE FAKTORINGU, KREDYTU I LEASINGU W FINANSOWANIU PRZEDSIĘBIORSTW PO KRYZYSIE FINANSOWYM 2007-2009 pl
dc.title.alternative The use of factoring, loan and leasing in enterprise finance after financial crisis 2007-2009 pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Na rynku istnieje coraz więcej dostępnych sposobów finansowania działalności gospodarczej. Niniejsza praca dotyczy wykorzystania przez polskie przedsiębiorstwa trzech z nich: faktoringu, kredytu i leasingu. W oparciu o dane z lat 2006-2013 zostały ukazane zmiany znaczenia każdego z tych instrumentów w okresie przed, w trakcie i po globalnym kryzysie finansowym. Na podstawie przeprowadzonej analizy odnotowano spadek znaczenia kredytu w finansowaniu bieżącej działalności przedsiębiorstw. Zaobserwowano również dynamiczny rozwój rynku usług faktoringu i leasingu będący następstwem światowego kryzysu finansowego. pl
dc.abstract.en There are more and more ways of financing economic activity on the market. This paper concerns the use by Polish companies three of them: factoring, bank loans and leasing. Based on data from years 2006-2013 the change in importance of each of these instruments has been shown in a period before, during and after the Global Financial Crisis. Based on this analysis a decline in the importance of bank loans in financing ongoing business operations has been noted. A dynamic development of factoring and leasing services as a consequence of the global crisis was also observed. pl
dc.subject.pl faktoring – globalny kryzys finansowy – kredyt bankowy – leasing – źródła finansowania przedsiębiorstw pl
dc.subject.en bank loan – factoring – Global Financial Crisis – leasing – sources of corporate financing pl
dc.contributor.reviewer Łasak, Piotr [SAP11020085] pl
dc.contributor.reviewer Miklaszewska, Ewa [SAP11111627] pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-101355-14475 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy rachunkowość i zarządzanie finansami pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)