Jagiellonian University Repository

Szewach Weiss - człowiek dialogu

pcg.skipToMenu

Szewach Weiss - człowiek dialogu

Show full item record

dc.contributor.advisor Gąsowski, Tomasz [SAP11006410] pl
dc.contributor.author Miśkowicz, Paweł pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T18:25:10Z
dc.date.available 2020-07-26T18:25:10Z
dc.date.submitted 2015-10-07 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/208329
dc.language pol pl
dc.title Szewach Weiss - człowiek dialogu pl
dc.title.alternative Szewach Weiss - a man of dialogue pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Niniejsza praca jest próbą przedstawienia bogatego życia, działalności politycznej, literackiej oraz sportowej Szewacha Weissa. Pierwsze dwa rozdziały pracy koncentrują się na wątkach biograficznych: krótkim dzieciństwie przed wybuchem II wojny światowej, ukrywaniu się przed Niemcami, latach powojennych w Polsce oraz podróży do Izraela. W dalszej części pracy autor przedstawia losy bohatera w młodym państwie: problemom w aklimatyzacji, pierwszych sukcesach sportowych oraz początkach kariery politycznej. III rozdział pracy skupia się na okresie misji ambasadora Izraela w Polsce. Prezentuje działalność w jej trakcie, tematy dzielące Polaków i Żydów. Ostatni, IV część pracy prezentuje wkład Weissa we wzajemnych stosunkach polsko - żydowskich po zakończeniu misji ambasadora w Polsce. pl
dc.abstract.en The topic of master's thesis is an attempt to present life, political, literary and sport activity of Schewach Weiss. first two chapters concentrate on his biography. Born in the east part of Poland in 1935 he and his close family survived Holocaust because of his both polish and ukrainian neightbours. After the war Weiss moved to Poland and after couple of years decided to emigrate to the Israel.In Israel youg Weiss struggled for becoming a part of his country. First Althrought his sport successes Weiss decided to start political activity. He joined Labor Party and become a memeber of parlament. In third part of the thesis author bring us closely to his mission as an ambassador of Israel to Poland. In last part of the work we see his contibute on polish - israelis relationship. pl
dc.subject.pl Szewach Weiss, dialog, stosunki polsko - żydowskie, Borysław, Brich, hebraizacja, Holocaust, wycieczki pamięci, Auschwitz, Izrael, Polska, ambasador pl
dc.subject.en dialogue, polish - israelis relationship, Boryslaw, Holocaust, Auschwitz, Israel, Poland, ambassador pl
dc.contributor.reviewer Polit, Jakub [SAP11015076] pl
dc.contributor.reviewer Gąsowski, Tomasz [SAP11006410] pl
dc.affiliation Wydział Historyczny pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-101326-84624 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WH3 pl
dc.area obszar nauk humanistycznych pl
dc.fieldofstudy historia pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)