Jagiellonian University Repository

Uwarunkowania i możliwości podejmowania turystyki w gminie Zagnańsk. Szlaki turystyczne jako element atrakcyjności badanego obszaru

pcg.skipToMenu

Uwarunkowania i możliwości podejmowania turystyki w gminie Zagnańsk. Szlaki turystyczne jako element atrakcyjności badanego obszaru

Show full item record

dc.contributor.advisor Kurleto, Małgorzata [SAP11019500] pl
dc.contributor.author Węglarczyk, Kinga pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T18:23:42Z
dc.date.available 2020-07-26T18:23:42Z
dc.date.submitted 2015-10-28 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/208306
dc.language pol pl
dc.title Uwarunkowania i możliwości podejmowania turystyki w gminie Zagnańsk. Szlaki turystyczne jako element atrakcyjności badanego obszaru pl
dc.title.alternative Conditions and possibilities of making tourism in the municipality Zagnańsk. Hiking trails as part of the attractiveness of the study area. pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl W dzisiejszych czasach turystyka stała się bardzo ważną częścią w życiu każdego człowieka. Kładziemy coraz większy nacisk na podróże i płynące z nich korzyści.Niniejsza praca pokazuje gminę Zagnańsk jako możliwość podejmowania turystyki aktywnej przy wykorzystaniu znajdujących się tu szlaków turystycznych. Celem badań przeprowadzonych na potrzeby pracy jest ocena wiedzy i wykorzystania szlaków znajdujących się na badanym obszarze. W tym celu użyto badań ankietowych. W wyniku badań stwierdzono, że wśród mieszkańców i turystów nie ma dostatecznej wiedzy jak duży jest wachlarz możliwości zwiedzania gminy Zagnańska pl
dc.abstract.en Nowadays, tourism has become a very important part of every human life . We put increasing emphasis on travel and their benefits regenerative on working time.This work shows the municipality Zagnańsk as the possibility of taking active tourism using the included here hiking trails. The aim of the research carried out for the purpose of study is to evaluate awareness and use of trails located in the study area. For this purpose a survey. The research found that locals and tourists do not have sufficient knowledge of how large the range of opportunities for exploring the surrounding Zagnansk. pl
dc.subject.pl ATRAKCYJNOŚĆ TURYSTYCZNA- SZLAKI TURYSTYCZNE pl
dc.subject.en TOURIST ATTRACTION – TOURIST TRAILS pl
dc.contributor.reviewer Kurleto, Małgorzata [SAP11019500] pl
dc.contributor.reviewer Wszendybył-Skulska, Ewa [SAP11019109] pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-101296-185966 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy zarządzanie pl
dc.fieldofstudy zarządzanie w turystyce pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)