Jagiellonian University Repository

Kolekcja pięściaków ze zbiorów Muzeum Archeologicznego w Krakowie.

pcg.skipToMenu

Kolekcja pięściaków ze zbiorów Muzeum Archeologicznego w Krakowie.

Show full item record

dc.contributor.advisor Sobczyk, Krzysztof [SAP11010777] pl
dc.contributor.author Czumak, Tomasz pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T18:23:12Z
dc.date.available 2020-07-26T18:23:12Z
dc.date.submitted 2016-07-08 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/208298
dc.language pol pl
dc.title Kolekcja pięściaków ze zbiorów Muzeum Archeologicznego w Krakowie. pl
dc.title.alternative Collection handaxes from the collection of the Archaeological Museum in Krakow. pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Niniejsza praca obejmuje analizę sześciu narzędzi krzemiennych pochodzących ze stanowiska Estinnes w Belgii. Materiał należy do zbiorów Muzeum Archeologicznego w Krakowie. Głównym założeniem pracy jest analiza typologiczna materiału na podstawie, której zostaną ustalone ramy chronologiczne w których artefakty występowały. Analiza narzędzi opiera się na typologicznym sklasyfikowaniu pięściaków do inwentarzy: aszelskiego, mustierskiego oraz mustierskiego z tradycją aszelska. pl
dc.abstract.en The aim of this study is to analyze the six flint tools derived from the position of Estinnes in Belgium. The material belongs to the collection of the Archaeological Museum in Krakow. The main objective of the work is to analyze the typology of the material on the basis of which will be established chronological framework in which artifacts occurred. Analysis tools based on typological classification handaxes to inventories: Acheulian, Mousterien and MTA. pl
dc.subject.pl pięściak, narzędzie, środkowypaleoit pl
dc.subject.en handaxe, tool, middle paleolithic pl
dc.contributor.reviewer Sobczyk, Krzysztof [SAP11010777] pl
dc.contributor.reviewer Valde-Nowak, Paweł [SAP11018833] pl
dc.affiliation Wydział Historyczny pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-101287-154172 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WH3 pl
dc.area obszar nauk humanistycznych pl
dc.fieldofstudy archeologia pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)