Jagiellonian University Repository

Zastosowanie otwartych systemów sprzętowych (hardware) i analizy sygnałów haptycznych do badań nad motoryką człowieka

pcg.skipToMenu

Zastosowanie otwartych systemów sprzętowych (hardware) i analizy sygnałów haptycznych do badań nad motoryką człowieka

Show full item record

dc.contributor.advisor Nalepa, Grzegorz [SAP14004063] pl
dc.contributor.author Sierocka, Justyna pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T18:22:15Z
dc.date.available 2020-07-26T18:22:15Z
dc.date.submitted 2015-10-15 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/208283
dc.language pol pl
dc.title Zastosowanie otwartych systemów sprzętowych (hardware) i analizy sygnałów haptycznych do badań nad motoryką człowieka pl
dc.title.alternative Application of open hardware and an analysis of haptic signals in studies of human motoric skills pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Celem pracy było zaprojektowanie i przeprowadzenie badań pilotażowych, które miały za zadanie zweryfikować hipotezę zakładającą pozytywny wpływ wibracji podczas wykonywania zadań przy pomocy interfejsów bezdotykowych. W związku z tym skonstruowany został zarówno prototyp urządzenia zapewniającego dotykową informację zwrotną, jak i programy wykorzystane podczas badań. Dodatkowo przestawione zostało urządzenie wykorzystane do komunikacji z komputerem przy pomocy gestów, zagadnienie nowoczesnych systemów haptycznych, oraz biologiczne podłoże zmysłu dotyku. Wyniki badania nie potwierdziły założonej hipotezy. Mimo to, zwróciły uwagę na złożoność zagadnienia dotyku i nowoczesnych interfejsów haptycznych. pl
dc.abstract.en The aim of the paper was to design and conduct a pilot study, in order to confirm the hypothesis that vibrational feedback has a positive impact on operating touchless interfaces. A prototype of a device delivering haptic feedback was designed and constructed, as well as software utilised in the course of the study. Additionally, a device used for touchless human-computer interaction, modern haptic systems and biological foundations of the sense of touch were also presented. The study did not confirm the hypothesis, at the same time making the complexity of the sense of touch and modern haptic interfaces more apparent. pl
dc.subject.pl Leap Motion, wibracja, dotyk, komunikacja człowiek-komputer, systemy haptyczne. pl
dc.subject.en Leap Motion, vibration, haptic, human-computer interaction, haptic systems. pl
dc.contributor.reviewer Nalepa, Grzegorz [SAP14004063] pl
dc.contributor.reviewer Klincewicz, Michał pl
dc.affiliation Wydział Filozoficzny pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-101271-183951 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WF5 pl
dc.area obszar nauk humanistycznych pl
dc.fieldofstudy kognitywistyka pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)