Jagiellonian University Repository

Система персонажей в произведениях Рубена Гальего Белое на черном и Я сижу на берегу

pcg.skipToMenu

Система персонажей в произведениях Рубена Гальего Белое на черном и Я сижу на берегу

Show full item record

dc.contributor.advisor Skotnicka, Anna [SAP14003377] pl
dc.contributor.author Kuzera, Monika pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T18:21:37Z
dc.date.available 2020-07-26T18:21:37Z
dc.date.submitted 2015-11-04 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/208273
dc.language rus pl
dc.subject.other Рубен Гальего; Белое на черном; Я сижу на берегу; границы; пограничные ситуации; проблема «свой» – «чужой»; театрализация pl
dc.title Система персонажей в произведениях Рубена Гальего Белое на черном и Я сижу на берегу pl
dc.title.alternative System postaci w utworach Rubena Gallego Białe na czarnym i Na brzegu pl
dc.title.alternative The system of the characters in the works of Ruben Gallego pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Przedmiotem pracy magisterskiej było ukazanie systemu postaci, stworzonego przez Rubena Gallego w utworach "Białe na czarnym" (2003) i "Na brzegu" (2005) w ramach konkretnych tendencji filozoficznych i socjologicznych. W tym celu zostały wykorzystane takie konteksty, jak: specyficzne właściwości przestrzeni w dziele literackim – granice i sytuacje graniczne według Karla Jaspersa, problem „swój” – „obcy” w rosyjskim postrzeganiu rzeczywistości, a także bohaterowie Rubena Gallego w kontekście teatralizacji. Głównym celem pracy było udowodnienie, że podstawowym czynnikiem, na którym opiera się świat przedstawiony obu utworów Gallego i jego system postaci, jest kontrast. pl
dc.abstract.en The subject of the current master's thesis was the system of the characters created by Ruben Gallego in his works: "White on black" (2003) and "On the bank" (2005) in the philosophical and sociological framework of specific tendencies. For the purpose of this work such contexts were used: borders and border situations according to Karl Jaspers, problem of the opposition "our" - "stranger" in the Russian's perceiving of the reality, as well as characters of Ruben Gallego in the context of the dramatisation. The main purpose of the work was to prove that a contrast is a basic factor of the represented world of Ruben Gallego's books. pl
dc.abstract.other Главной целью этой дипломной работы являлось доказать, что двойственность и бинарные оппозиции лежат у основ формирования всего художественного пространства в произведениях Рубена Гальего "Белое на черном" и "Я сижу на берегу", в том числе и формирования его системы персонажей. Для достижения этой цели мы попытались рассмотреть систему персонажей в произведениях Гальего в рамках конкретных философских и социологических тенденций. По ходу работы мы использовали такие контексты, как: такие особенности художественного пространства как границы и пограничные ситуации (концепция Карла Ясперса), проблема «свой» – «чужой», а также персонажи Рубена Гальего в контексте театрализации. pl
dc.subject.pl Ruben Gallego; Białe na czarnym; Na brzegu; granice; sytuacje graniczne; problem "swój" – "obcy"; teatralizacja pl
dc.subject.en Ruben Gallego; White on black; borders; border situations; opposition "our" - "stranger"; dramatisation pl
dc.contributor.reviewer Skotnicka, Anna [SAP14003377] pl
dc.contributor.reviewer Waszkielewicz, Halina [SAP11005405] pl
dc.affiliation Wydział Filologiczny pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-101259-111569 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WF6 pl
dc.area obszar nauk humanistycznych pl
dc.fieldofstudy filologia rosyjska pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)