Jagiellonian University Repository

Specjalne strefy ekonomiczne jako instrument wsparcia rozwoju regionalnego na przykładzie katowickiej SSE.

pcg.skipToMenu

Specjalne strefy ekonomiczne jako instrument wsparcia rozwoju regionalnego na przykładzie katowickiej SSE.

Show full item record

dc.contributor.advisor Zachorowska-Mazurkiewicz, Anna [SAP11018717] pl
dc.contributor.author Badowski, Michał pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T18:20:46Z
dc.date.available 2020-07-26T18:20:46Z
dc.date.submitted 2015-10-26 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/208260
dc.language pol pl
dc.title Specjalne strefy ekonomiczne jako instrument wsparcia rozwoju regionalnego na przykładzie katowickiej SSE. pl
dc.title.alternative Special economic zones as an instrument for supporting regional development, case study of Katowice SEZ. pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Specjalne strefy ekonomiczne stanowią ważny instrument wsparcia polityki rozwoju regionalnego w Polsce. Utworzone zostały przede wszystkim jako narzędzie walki z bezrobociem (poprzez tworzenie sprzyjających warunków rozwoju nowych inwestycji przemysłowych) oraz degradacją obszarów koncentracji przemysłu tradycyjnego. Celem mojej pracy jest ukazanie pozytywnego wpływu stref na rozwój regionu na przykładzie katowickiej SSE, jednej z największych w Polsce. Praca składa się z trzech części. Pierwszy rozdział odnosi się do specjalnych stref ekonomicznych w wymiarze globalnym (ze szczególnym uwzględnieniem obszaru UE). Druga część skupia się na funkcjonowaniu stref w Polsce. Ostatni rozdział zawiera studium przypadku katowickiej SSE. pl
dc.abstract.en Specjal economic zones are an important instrument for supporting regional development policy in Poland. These were created mainly as a tool for fighting unemployment (through the creation of favourable conditions for the development of new industry investements) and degradation of areas with a strong concentration of traditional industries. The purpose of my thesis is to show the positive impact of SEZs on regional development on the example of Katowice SEZ, one of the largest SEZs in Poland. This thesis consists of three parts. The first chapter concerns special economic zones globally (with particular reference to European Union area). The second part focuses on the description of working SEZs in Poland. The last chapter includes the case study of Katowice SEZ. pl
dc.subject.pl specjalne strefy ekonomiczne - rozwój regionalny - katowicka SSE - pomoc publiczna pl
dc.subject.en special economic zone - regional development - Katowice SEZ - public aid pl
dc.contributor.reviewer Wisła, Rafał [SAP11018718] pl
dc.contributor.reviewer Zachorowska-Mazurkiewicz, Anna [SAP11018717] pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-101245-160314 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy finanse, bankowość, ubezpieczenia pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)