Jagiellonian University Repository

Wpływ indukowalnej nadekspresji białka MCPIP1 na biologię komórek nowotworowych linii Caki-1

pcg.skipToMenu

Wpływ indukowalnej nadekspresji białka MCPIP1 na biologię komórek nowotworowych linii Caki-1

Show full item record

dc.contributor.advisor Jura, Jolanta [SAP11017456] pl
dc.contributor.author Śliz, Angelika pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T18:18:05Z
dc.date.available 2020-07-26T18:18:05Z
dc.date.submitted 2015-10-12 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/208218
dc.language pol pl
dc.title Wpływ indukowalnej nadekspresji białka MCPIP1 na biologię komórek nowotworowych linii Caki-1 pl
dc.title.alternative The impact of inducible overexpression of the protein MCPIP1 on the biology of cancer cells line Caki-1 pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl MCPIP1 należy do rodziny białek zawierających motyw palca cynkowego typu CCCH. Kodowane jest przez gen ZC3H12A. Białko MCPIP1 jest wielofunkcyjne, bowiem jako RNaza wpływa na stabilność mRNA cytokin prozapalnych, natomiast poprzez interakcję z deubikwitynazą USP10 oraz TANK hamuje ubikwitynację TRAF6, co skutkuje wyciszeniem aktywności kluczowego w komórce nowotworowej czynnika transkrypcyjnego NF–κB. Rak jasnokomórkowy nerki (ccRCC, ang. clear cell renal cell carcinoma),jest najczęstszym pod względem histopatologicznym rakiem nerki, w przypadku którego jedyną skuteczną metodą leczenia jest postępowanie chirurgiczne. Konieczne jest poszukiwanie efektywniejszych strategii leczenia. Obecnie, w kontekście prowadzenia badań nad ulepszaniem terapii przeciwnowotworowej, celuje się w proces apoptozy komórek nowotworowych. Celem niniejszej pracy było zbadanie wpływu nadekspresji MCPIP1 w systemie Tet-on, na komórki raka jasnokomórkowego nerki, Caki–1. W efekcie przeprowadzonych doświadczeń, ustalono że nadekspresja MCPIP1 w komórkach Caki–1 powoduje dezorganizację jąder komórkowych, spadek żywotności komórek, aktywności metabolicznej, proliferacji komórek, oraz odnotowano wzrost aktywności kaspaz wykonawczych 3/7. Nadekspresja MCPIP1 w komórkach linii Caki–1, wpływa także na wzrost poziomu aktywnej formy kinazy MAP p38 oraz wpływa na wyciszenie aktywności kinazy AKT. Na podstawie otrzymanych wyników, można sądzić że białko MCPIP1 pełni ważną rolę w regulacji procesów życiowych komórek nowotworowych, a tym samym może być rozpatrywane jako cel terapii przeciwnowotworowej. pl
dc.abstract.en MCPIP1 belongs to a family of proteins containing a CCCH zinc finger motif.It is encoded by a ZC3H12A gene. MCPIP1 protein is multifunctional, because as RNase affect mRNA stability of pro-inflammatory cytokines and by interaction with deubiquitinase USP10 and TANK inhibits ubiquitination TRAF6, resulting in silencing activity of key cancer cell transcription factor NF-κB.Clear cell renal cell carcinoma of kidney (ccRCC) is the most common kidney cancer, for which the only effective method of treatment is surgery. It is necessary to search for more effective treatment strategies. Currently, studies are focused on the improvement of cancer therapy and the aim is the process of apoptosis cancer cells.The aim of this study was to investigate the effect of MCPIP1 overexpression in Tet-on system on clear cell renal cell carcinoma cell line, Caki-1.As a result of the experiments, it was found that overexpression of MCPIP1 in Caki-1 causes disruption of nuclei, the decrease in cell viability, metabolic activity,cell proliferation and an increase of caspase 3/7. Overexpression of MCPIP1 in Caki-1 leads to increase of the activity of p38 and decrease of AKT kinase. Based on these results, it can be assumed that MCPIP1 plays an important role in regulation of survival of cancer cells and also can be considered as an aim of anticancer therapy. pl
dc.subject.pl nadekspresja MCPIP1, ccRCC (clear cell renal cell carcinoma), apoptoza pl
dc.subject.en overexpression MCPIP1, ccRCC, apoptosis pl
dc.contributor.reviewer Sroka, Jolanta [SAP11113043] pl
dc.contributor.reviewer Jura, Jolanta [SAP11017456] pl
dc.affiliation Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-101197-135971 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WBBB pl
dc.area obszar nauk przyrodniczych pl
dc.fieldofstudy biochemia pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)