Jagiellonian University Repository

Product placement jako narzędzie marketingu terytorialnego w polskich serialach

pcg.skipToMenu

Product placement jako narzędzie marketingu terytorialnego w polskich serialach

Show full item record

dc.contributor.advisor Jedynak, Monika [SAP11018721] pl
dc.contributor.author Orzeł, Małgorzata pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T18:15:16Z
dc.date.available 2020-07-26T18:15:16Z
dc.date.submitted 2015-10-19 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/208174
dc.language pol pl
dc.title Product placement jako narzędzie marketingu terytorialnego w polskich serialach pl
dc.title.alternative Product placement as a tool of territorial marketing in Polish TV series pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Product placement a w szczególności lokowanie miejsca (city placement) jako narzędzia marketingu terytorialnego jest stosunkową nową formą promocji miejscowości i regionów. W niniejszej pracy omówione zostaną definicje, rodzaje, mechanizmy oddziaływania oraz wady i zalety product placement. Przedyskutowane zostaną również sposoby promocji miejscowości oraz instrumenty marketingu terytorialnego z uwzględnieniem product placement jako narzędzia marketingu miejsca i sposobu w jaki oddziałuje on na odbiorców. Przedmiotem badań przeprowadzonych na potrzeby tej pracy jest świadomość istnienia zjawiska product placement wśród odbiorców. Zbadany został również wpływ umiejscowienia akcji seriali telewizyjnych w poszczególnych miejscowościach na wzrost atrakcyjności tychże miejsc w świadomości konsumenckiej oraz na wzrost ich popularności wśród odwiedzających. W badaniu wzięło udział 80 respondentów. Wyniki uzyskano przy użyciu wywiadu w formie ankiety. Na podstawie uzyskanych wyników można wywnioskować, że product placement jest powszechnie znanym sposobem promocji produktu. Natomiast pomimo pozytywnego odbioru marketingu miejsca w serialach, tradycyjna reklama okazała się efektywniejsza w ocenie respondentów. Należy zauważyć, że wpływ stosowania różnorodnych narzędzi promocji w ramach marketingu terytorialnego (w tym city placement) na decyzje konsumenckie nie jest jednoznaczny. pl
dc.abstract.en Product placement and above all city placement as an instrument of territorial marketing is a relatively new form of towns and regions promotional activities. This paper aims to discuss definitions, types, mechanisms of influence as well as advantages and disadvantages of product placement. Different types of place marketing and instruments of territorial marketing will be discussed. Product placement as an instrument of territorial marketing and its influence on consumers will be also taken into consideration. The purpose of the research is to examine if consumers are aware of the phenomenon of product placement and the influence of setting TV series in different towns or cities on their subsequent popularity among consumers and visitors. There were 80 people who took part in the research. The research instrument is an interview in the form of a questrionnaire. It can be deducted that product placement is a widely recognised form of promotion. Nevertheless, despite its positive image among respondents, place marketing proved to be perceived as a less effective device than traditional commercials. Research shows that the impact of diversified instruments of territoral marketing on consumers decisions is not unambiguous. pl
dc.subject.pl lokowanie produktu - marketing miejsca - marketing terytorialny - product placement pl
dc.subject.en place marketing - product placement - territorial marketing pl
dc.contributor.reviewer Jedynak, Monika [SAP11018721] pl
dc.contributor.reviewer Rosiński, Jerzy pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-101149-45484 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy zarządzanie pl
dc.fieldofstudy zarządzanie zasobami ludzkimi pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)