Jagiellonian University Repository

Wpływ funduszy Unii Europejskiej na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw na przykładzie firmy Veloart

pcg.skipToMenu

Wpływ funduszy Unii Europejskiej na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw na przykładzie firmy Veloart

Show full item record

dc.contributor.advisor Gancarczyk, Jacek [SAP11020304] pl
dc.contributor.author Gabryś, Katarzyna pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T18:13:51Z
dc.date.available 2020-07-26T18:13:51Z
dc.date.submitted 2015-10-21 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/208152
dc.language pol pl
dc.title Wpływ funduszy Unii Europejskiej na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw na przykładzie firmy Veloart pl
dc.title.alternative The Influence of European Union Funds Upon the Development of Small and Medium-Sized Enterprises as exemplified by Veloart pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Przedmiotem zainteresowania w pracy są fundusze Unii Europejskiej oraz sektor małych i średnich przedsiębiorstw. Celem pracy jest przedstawienie, określenie i analiza wpływu, jaki ma wsparcie w postaci funduszy unijnych, na rozwój i funkcjonowanie podmiotu gospodarczego z sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Jako przedmiot badań wykorzystano przedsiębiorstwo Veloart. Najważniejszymi elementami pracy są: przedstawienie funduszy unijnych ze szczegółowym omówieniem funduszy na lata 2007-2013; wyjaśnienie czym jest sektor MSP oraz pokazanie jego specyfiki; analiza korzyści płynących z wykorzystania funduszy unijnych, ich wpływu na rozwój i konkurencyjność przedsiębiorstwa. Z przeprowadzonych badań wynika, że fundusze europejskie mają duży wpływ na rozwój przedsiębiorstwa oraz jego konkurencyjność. Pozwalają one przedsiębiorcom na zakup innowacyjnego sprzętu, a co za tym idzie umożliwiają rozwój, otwieranie się na nowe kierunki działalności i zdobycie wiodącej pozycji na rynku. pl
dc.abstract.en This Master’s Thesis focuses on EU funds, as well as on the small, and medium- sized enterprises sector. Its objective is to present, determine, and analyze the impact of the support in the form of EU funds upon the development and functioning of an economic entity from the sector. The subject of my research was an enterprise called Veloart. The most important elements of the thesis are: the presentation of EU funds, containing a detailed discussion of the funds for the 2007-2013 period, an explanation of what the small and medium-sized enterprises sector is, and the demonstration of its specificity. The thesis also focuses on the analysis of the benefits resulting from the use of EU funds, and their impact on the development and competitiveness of the enterprise in question. The funds allow the entrepreneurs to purchase innovative equipment, thus enabling their development, opening up to new activities, and becoming market leaders. pl
dc.subject.pl FUNDUSZE MSP ROZWÓJ SPORT pl
dc.subject.en DEVELOPMENT EU FUNDS SMALL ENTERPRISES SPORTS pl
dc.contributor.reviewer Wszendybył-Skulska, Ewa [SAP11019109] pl
dc.contributor.reviewer Gancarczyk, Jacek [SAP11020304] pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-101125-130981 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy zarządzanie pl
dc.fieldofstudy zarządzanie w sporcie pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)