Jagiellonian University Repository

Cechy temperamentu a uzależnienia od mediów społecznościowych i substancji psychoaktywnych na przykładzie portalu społecznościowego Facebook i marihuany.

pcg.skipToMenu

Cechy temperamentu a uzależnienia od mediów społecznościowych i substancji psychoaktywnych na przykładzie portalu społecznościowego Facebook i marihuany.

Show full item record

dc.contributor.advisor Przewłocki, Ryszard [SAP11017430] pl
dc.contributor.author Wiatr, Daria pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T18:12:56Z
dc.date.available 2020-07-26T18:12:56Z
dc.date.submitted 2015-10-27 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/208138
dc.language pol pl
dc.title Cechy temperamentu a uzależnienia od mediów społecznościowych i substancji psychoaktywnych na przykładzie portalu społecznościowego Facebook i marihuany. pl
dc.title.alternative Aspects of temperament versus social media addiction and psychoactive drug abuse on the example of social networking service Facebook and marijuana. pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Wraz z rozwojem społeczeństwa i technologii pojawiły się również nowe rodzaje uzależnień , między innymi uzależnienie od Internetu czy powiązane z nim uzależnienie od mediów społecznościowych. Zwiększająca się ciągle liczba osób będących pod wpływem tego nałogu, jak i również zwiększająca się liczba osób regularnie sięgających po marihuanę, stwarzają potrzebę poszukiwania czynników, które mogłyby mieć wpływ na powstawanie tychże uzależnień. Temperament jako genetycznie dziedziczony, stały czynnik osobowości, może stanowić podstawę do próby wyjaśnienia różnicy w tendencji do popadania w różne typy uzależnień. Ludzki temperament warunkuje tendencję do wyboru zachowań mających określoną stymulacyjną wartość, tak więc osoby o odmiennych cechach temperamentu mogą przejawiać skłonności do popadania różne rodzaje uzależnień. Tak więc określone struktury temperamentu mogą korelować z częstotliwością występowania różnego rodzaju uzależnień.Celem niniejszej pracy było zbadanie tej właśnie zależności, pomiędzy typami temperamentu a występowaniem uzależnień na przykładzie substancji psychoaktywnych i mediów społecznościowych. Temperament badanych był mierzony za pomocą trzech narzędzi, inwentarzu Osobowości NEO-FFI (P. T. Costa, R. R. McCrae, 1998), Kwestionariuszu Temperamentu PTS (Jan Strelau, Bogdan Zawadzki ,1998) oraz Kwestionariuszu Osobowości Eysencka EPQ-R (Hans J. Eysenck i Sybil B. G. Eysenck, 2006) oraz ankiety stworzonej specjalnie na potrzeby badania, mającej na celu zidentyfikować osoby uzależnione od Facebooka i marihuany, jak i osoby nieuzależnione.Dzięki przeprowadzonemu badaniu udało się potwierdzić założenie, że osoby uzależnione od portalu społecznościowego Facebook to osoby uzyskujące wysokie wyniki w wymiarach ekstrawersji i neurotyczności według Paula Costy oraz Roberta McCrae. pl
dc.abstract.en Along with the rapid development of society and technology, we observe the advent of new types of addictions, counting amongst them the addiction to the Internet or the associated addiction to social media. Constantly increasing number of people under the influence of theese addictions, as well as the increasing number of people partaking in the use of marijuana on a regular basis, validate the need for research into factors that might have an impact on the formation of such addictions.Temperament is a genetically inherited trait of personality, which may serve as a stepping stone for attempts at explaining the differences in tendencies to fall into different types of addictions. Temperament is a decisive factor in human tendency to manifest particular behaviors with attached specific stimulative value. As such it lends itself to the theory that people with different temperament traits often manifest tendencies to fall into different kinds of addictions, meaning that specific temperamental traits can have direct correlation to the type of addiction.The purpouse of this study was to investigate the dependency between types of temperament and the prevalence of certain addictions with psychoactive substance abuse and social media serving as examples. The temperament of the respondents was measured using three tools, inventory NEO-FFI Personality (Costa PT, McCrae RR, 1998) Temperament Questionnaire PTS (Jan Strelau, Bogdan Zawadzki, 1998) and Eysenck Personality Questionnaire EPQ-R (Hans J. Eysenck and Sybil BG Eysenck, 2006) as well as a survey created specifically for the purpouse of this study, aimed at identifying those addicted to Facebook and marijuana.The study confirmed the assumption that people addicted to the social networking site Facebook are individuals exhibiting high scores in the dimensions of extraversion and neuroticism according to Paul Costa and Robert McCrae. pl
dc.subject.pl social media, media społecznościowe, temperament, uzależnienia, substancje psychoaktywne, Facebook, marihuana, cechy temperamentu, PTS, NEO-FFI , EPQ-R, inwentarze Osobowości pl
dc.subject.en temperament, social media, addiction, psychoactive drug abuse, drug abuse, social networking, Facebook, marijuana, Temperament Questionnaires, PTS, NEO-FFI , EPQ-R pl
dc.contributor.reviewer Stach, Ryszard [SAP11011542] pl
dc.contributor.reviewer Przewłocki, Ryszard [SAP11017430] pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-101110-132527 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.fieldofstudy psychologia stosowana pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)