Jagiellonian University Repository

Stres, skłonność do ruminacji i symptomy depresji w grupie adolescentów

pcg.skipToMenu

Stres, skłonność do ruminacji i symptomy depresji w grupie adolescentów

Show full item record

dc.contributor.advisor Łosiak, Władysław [SAP11007927] pl
dc.contributor.author Zawadzka, Aleksandra pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T18:10:35Z
dc.date.available 2020-07-26T18:10:35Z
dc.date.submitted 2015-10-07 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/208101
dc.language pol pl
dc.title Stres, skłonność do ruminacji i symptomy depresji w grupie adolescentów pl
dc.title.alternative Stress, tendency to ruminate and depressive symptoms in adolescent pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Praca stanowi próbę odpowiedzi na pytanie, dlaczego u niektórych osób pojawią się symptomy depresji a u innych nie, w sytuacji doświadczania podobnych wydarzeń stresujących. Dotychczasowe wyniki badań wskazywały na istotny związek między stresem i depresją. Badania na populacji amerykańskiej pokazały, iż podana zależność występuje w przypadku osób, które często ruminują. W prezentowanych badaniach postanowiono sprawdzić, czy podana zależność stanowi prawidłowość dla adolescentów w późnej fazie dorastania. W tym celu wykorzystano eksperymentalną wersję Kwestionariusza Wydarzeń Życiowych (Łosiak i Blaut), Skalę CES-D oraz Kwestionariusz Ruminacji (Baryła i Wojciszke, 2005). Przewidywano, iż ruminacje o sobie mogą stanowić moderator związku stresujących wydarzeń życiowych i objawów depresji, a ruminacje o świecie nie będą odgrywać znaczącej roli. Zastosowana analiza regresji nie ujawniła istotnych powiązań stresu i depresji w odniesieniu do ruminacji o sobie. Wbrew oczekiwaniom udowodniono moderującą rolę ruminacji o świecie w podanej zależności na wybranej grupie adolescentów w wieku 17-18 lat. W świetle tych badań postrzeganie przez adolescentów świata jako niebezpiecznego i niesprawiedliwego może w obliczu licznych sytuacji stresowych przyczynić się do ujawnienia symptomów depresji. pl
dc.abstract.en The present study examines the relationships between depressive symptoms, stressful life events and tendency to ruminate in late adolescent. Previous studies has showed that depressed is associated with life events and rumination moderatem this relationships. Participants completed a batery of questionnaires including measures of depressive symptoms, stressful life events, rumination about self and rumination about the social world. This study applied the Rumination Questionaire (Baryła i Wojciszke, 2005), the CES-D scale and the Life Events Questionaire – experimental version (Łosiak i Blaut). Data were analyzed using regression analysis. Results showed that the score of rumination was significantly associated with depression. Rumination about the social world moderated the relationships between stressful life events and depressive symptoms, but rumination about self did not moderate this relationship. The result suggest that reduction of rumination about the social world is very important, if we want to reduce depressive symptoms in adolescent. pl
dc.subject.pl stres, skłonność do ruminacji, symptomy depresji, adolescencja, stresujące wydarzenia życiowe pl
dc.subject.en stress, tendency to ruminate , depressive symptoms, adolescence, stressful life events pl
dc.contributor.reviewer Pilecka, Władysława [SAP11016965] pl
dc.contributor.reviewer Łosiak, Władysław [SAP11007927] pl
dc.affiliation Wydział Filozoficzny pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-101073-127466 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WF5 pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy psychologia pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)