Jagiellonian University Repository

Modelowanie struktur naczyniowych z wykorzystaniem drukarki 3D

pcg.skipToMenu

Modelowanie struktur naczyniowych z wykorzystaniem drukarki 3D

Show full item record

dc.contributor.advisor Łątka, Kazimierz [SAP11007627] pl
dc.contributor.author Gazdowicz, Grzegorz pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T18:07:59Z
dc.date.available 2020-07-26T18:07:59Z
dc.date.submitted 2015-09-28 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/208061
dc.language pol pl
dc.title Modelowanie struktur naczyniowych z wykorzystaniem drukarki 3D pl
dc.title.alternative Modeling of vascular structures using 3D printer pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Hodowle komórkowe 3D są kolejnym krokiem w badaniach nad funkcjonowaniem żywych organizmów. W niniejszej pracy zaznaczono główne zagadnienia dotyczące sposobów zapewnienia komórkom odpowiednich stałych stężeń substancji odżywczych, w przyszłych próbach konstrukcji hodowli trójwymiarowych. Poruszono zagadnienia transportu masy w modelowaniu trójwymiarowych hodowli komórkowych. Skupiono się na dwóch rodzajach transportu, bazując na przykładach naturalnych tj.: transporcie masowym wynikającym z makroskopowych przepływów krwi oraz dyfuzji. Przedstawiono podejścia do realizacji transportu makroskopowego w trójwymiarowych hodowlach komórkowych. Kluczowym elementem każdego z nich jest wykorzystanie technologii druku przestrzennego. Zostaną przedstawione główne technologie oraz metodyka wykonywania wydruków 3D, a także jego zalety, które decydują o wy-braniu tej technologii do realizacji wyżej wymienionych celów. Pokazano również właściwości naturalnych systemów dystrybucji, na których można się wzorować tworząc modele. pl
dc.abstract.en 3D cell cultures are the next step in the study of the functioning of living organisms. In this work I marked the main issues concerning ways to provide access for nutrients for cells in 3D cell cultures. This access means to keep constant and appropriate concentrations of metabolic substrates and signal substances in the immediate vicinity of the cells. I have focused on two main types of mass transport in biological systems. These types are: mass transit resulting from macroscopic blood flow and diffusion. In this paper there are presented three ways to obtain a macroscopic transport system in 3D cell cultures. The key part of these methods is usage of three dimensional printing technologies. The main technologies and methods for 3D printing, as well as their advantages will be presented. Many of 3D printing features decided about selecting the technology to implement the above objectives. Also shown are the properties of the natural distribution systems, which can be very inspiring when we create our models. pl
dc.subject.pl druk 3D, hodowle komórkowe, układy naczyniowe, dyfuzja, transport masy w układach biologicznych pl
dc.subject.en 3D printing, cell cultures, vascular systems, diffusion, mass transport phenomena in biological systems pl
dc.contributor.reviewer Łątka, Kazimierz [SAP11007627] pl
dc.contributor.reviewer Rajfur, Zenon pl
dc.affiliation Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-101030-145395 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WFAIS pl
dc.area obszar nauk ścisłych pl
dc.fieldofstudy fizyka medyczna pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)