Jagiellonian University Repository

Charakterystyka trzech rodzajów polskich czasopism ukazujących się podczas II wojny światowej

pcg.skipToMenu

Charakterystyka trzech rodzajów polskich czasopism ukazujących się podczas II wojny światowej

Show full item record

dc.contributor.advisor Pietrzyk, Zdzisław [SAP11110031] pl
dc.contributor.author Lachiewicz, Urszula pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T18:06:19Z
dc.date.available 2020-07-26T18:06:19Z
dc.date.submitted 2015-10-08 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/208035
dc.language pol pl
dc.title Charakterystyka trzech rodzajów polskich czasopism ukazujących się podczas II wojny światowej pl
dc.title.alternative A study of the three kinds of Polish-language magazines published during World War II. pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Niniejsza praca ma na celu omówienie trzech rodzajów prasy polskojęzycznej wydawanej podczas II wojny światowej. Usystematyzowanie wiedzy na ten temat ma być przyczynkiem do ukazania potrzeby stworzenia wspólnego opracowania dotyczącego tejże prasy. Poniższa praca zawiera omówienie następujących rodzajów prasy: oficjalnych periodyków niemieckich wydawanych w języku polskim (tzw. prasy gadzinowej), a także pism konspiracyjnych, jak również emigracyjnych, oraz dodatkowo zawiera analizę zawartości treści wybranych tytułów wydawniczych pod kątem zastosowania różnorakich zabiegów propagandowych. W pracy korzystano z metodologii jakościowej: metody analizy i krytyki piśmiennictwa, a także metody case study (studium przypadku). W toku prowadzonych badań stwierdzono potrzebę dalszych badań nad prasą oficjalną (gadzinową), emigracyjną i konspiracyjną, która skutkowałaby stworzeniem kompletnego opracowania tejże problematyki. pl
dc.abstract.en The aim of this paper is to discuss three kinds of Polish-language press published during the Second World War. The systematization of knowledge on this subject is meant to serve as an example illustrating the need for a joint study on these three kinds of press. This work provides/ contains an overview of the following: official German periodicals published in Polish (prasa gadzinowa), magazines published by underground groups/ organizations (prasa konspiracyjna), and magazines published by Poles in exile (prasa emigracyjna). This paper also contains an analysis of the contents of selected titles, with a focus on the different propaganda techniques that had been employed. The study was conducted using the following qualitative methodology strategies: critical literature review and various case study methods. The study resulted in discovering a need for further analysis of all the three types of Polish-language press discussed herein, with the intention of creating an exhaustive study on the subject. pl
dc.subject.pl Prasa II wojny światowej, prasa emigracyjna, prasa gadzinowa, prasa konspiracyjna, propaganda pl
dc.subject.en World War II press, prasa emigracyjna, prasa gadzinowa, prasa konspiracyjna, propaganda pl
dc.contributor.reviewer Korycińska, Paloma [SAP11018380] pl
dc.contributor.reviewer Pietrzyk, Zdzisław [SAP11110031] pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-101001-101497 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.area obszar nauk humanistycznych pl
dc.fieldofstudy informacja naukowa i bibliotekoznawstwo pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)