Jagiellonian University Repository

SHOCKVERTISING JAKO NARZĘDZIE KAMPANII SPOŁECZNYCH W POLSCE I NA ŚWIECIE. ANALIZA WYBRANYCH PRZYKŁADÓW

pcg.skipToMenu

SHOCKVERTISING JAKO NARZĘDZIE KAMPANII SPOŁECZNYCH W POLSCE I NA ŚWIECIE. ANALIZA WYBRANYCH PRZYKŁADÓW

Show full item record

dc.contributor.advisor Kawka, Maciej [SAP11006027] pl
dc.contributor.author Romaniszyn, Aneta pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T18:05:52Z
dc.date.available 2020-07-26T18:05:52Z
dc.date.submitted 2015-10-21 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/208028
dc.language pol pl
dc.title SHOCKVERTISING JAKO NARZĘDZIE KAMPANII SPOŁECZNYCH W POLSCE I NA ŚWIECIE. ANALIZA WYBRANYCH PRZYKŁADÓW pl
dc.title.alternative SHOCKVERTISING AS A TOOL FOR SOCIAL CAMPAIGN IN POLAND AND IN THE WORLD . ANALYSIS OF SOME EXAMPLES. pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Celem pracy jest zbadanie sposobu wykorzystywania narzędzia Shockvertisingu w kampaniach społecznych w Polsce i na świecie oraz porównanie wybranych sposobów docierania do odbiorców. Niniejsza praca zawiera trzy rozdziały. Pierwsze dwa poświęcone są zagadnieniom teoretycznym, natomiast rozdział trzeci zawiera analizę własną wybranych szokujących kampanii społecznych realizowanych w Polsce i na świecie. Rozdział pierwszy zawiera opis i charakterystykę szczególnej odmiany kampanii perswazyjnej, jaką jest kampania społeczna. W rozdziale tym przedstawiona została historia kampanii, definicje, cele i funkcje kampanii społecznych. W rozdziale tym zostały również porównane kampanie społeczne. Określeni zostali w nim odbiorcy reklam społecznych oraz przedstawione zostały nośniki reklamowe, które wykorzystywane są w kampaniach społecznych.Rozdział drugi przedstawia genezę i definicje pojęcia shockvertisingu oraz jego zarys historyczny w Polsce i na świecie. W tym rozdziale omówione jest również zjawisko występowania tematów tabu w społeczeństwie. Omówienie tych kluczowych zagadnień jest wstępem do rozważań dotyczących reklamy szokowej oraz mechanizmów, które wykorzystuje w procesie docierania do odbiorców.Rozdział trzeci zawiera podrozdział dotyczący metodologii badań oraz podrozdział zawierający analizę własną wybranego materiału badawczego. Wybraną metodą badań jest analiza zawartości, która pozwala zbadać zarówno to, co widoczne na pierwszy rzut oka w szokujących kampaniach społecznych, jak i „drugie dno” kampanii. Następnie w rozdziale tym wybrane kampanie analizowane są pod kątem postawionych problemów badawczych. Poddane analizie kampanie społeczne zostały dobrane przez autorkę pracy według kryterium występowania szoku, jako narzędzia perswazji. Kampanie zostały podzielone na polskie i zagraniczne, oraz szczegółowo według poruszanego tematu. Analizowane kampanie dotyczą tematów takich jak nagość i seks, przemoc i śmierć, łamanie praw zwierząt, kościół, używki oraz bezpieczeństwo na drogach. pl
dc.abstract.en The aim of this study is to show a mechanism shockvertising and its use in social campaigns in Poland and in the world . In the work described taboos , functioning in modern societies , which appear in the analyzed campaigns. Campaigns have been examined through content analysis that allows developers to explore the motivations and the impact on consumers. pl
dc.subject.pl reklama szokująca, tabu, kampania, reklama społeczna pl
dc.subject.en shockvertising, social campaign, social commercial, taboo pl
dc.contributor.reviewer Płaneta, Paweł [SAP11015553] pl
dc.contributor.reviewer Kawka, Maciej [SAP11006027] pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-100994-135434 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.area obszar nauk humanistycznych pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy dziennikarstwo i komunikacja społeczna pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)