Jagiellonian University Repository

Mierzenie efektywności content marketingu na przykładzie działań firmy WhitePress.

pcg.skipToMenu

Mierzenie efektywności content marketingu na przykładzie działań firmy WhitePress.

Show full item record

dc.contributor.advisor Rosiński, Jerzy pl
dc.contributor.author Górecka, Patrycja pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T18:05:09Z
dc.date.available 2020-07-26T18:05:09Z
dc.date.submitted 2015-10-19 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/208017
dc.language pol pl
dc.title Mierzenie efektywności content marketingu na przykładzie działań firmy WhitePress. pl
dc.title.alternative Content marketing effectiveness and its measurement – WhitePress case study. pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Górecka, Patrycja (2015). Mierzenie efektywności content marketingu na podstawie działań firmy WhitePress. Praca magisterska pod kierunkiem dr hab. Jerzego Rosińskiego, Kraków: Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania UJ, 102 s., 56 poz. bibl., 1 aneks, 23 wyk., 20 rys., 3 tabl. Praca jest poświęcona dziedzinie content marketingu i badaniu jego efektywności. Autor przedstawił studium przypadku firmy WhitePress, które dowodzi, że efekty działań content marketingowych są mierzalne, a sam content marketing jest efektywny. W badaniach zastosowano analizę jakościową i ilościową. Sprawdzono jaki wpływ na użytkowników mają poszczególne formy działań content marketingowych i jakie cele firmy realizują. W celu stworzenia teoretycznej podstawy do badań, w pracy skorzystano z źródeł polskich i zagranicznych, w tym literatury naukowej, praktycznych poradników oraz stron internetowych. pl
dc.abstract.en Górecka, Patrycja (2015). Content marketing effectiveness and its measurement – WhitePress case study. Master’s thesis under direction of dr hab. Jerzy Rosiński, Krakow: Institute of Economics UJ, 102 pages, 56 pos. bibl., 1 annex, 23 graphs, 20 images, 3 tables.The aim of the studies was measurement of content marketing effectiveness. Author presented case study of WhitePress company. It shows that content marketing is measurable and effective. Author carry out qualitative and quantitative analysis. This thesis focused on different types of content marketing and their influence on users and companies’ objectives. Theoretical part is based on polish and foreign literature, handbooks and websites. pl
dc.subject.pl content marketing, efektywność content marketingu,pomiar efektywności content marketingu, cele content marketingu pl
dc.subject.en content marketing, content marketing effectiveness, contentmarketing measurement, content marketing goals pl
dc.contributor.reviewer Rosiński, Jerzy pl
dc.contributor.reviewer Jaworek, Magdalena [SAP11019847] pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-100982-128392 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy zarządzanie pl
dc.fieldofstudy marketing i logistyka pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)