Jagiellonian University Repository

"Kontrowersja w reklamie jako skuteczne narzędzie promocji na wybranych przykładach".

pcg.skipToMenu

"Kontrowersja w reklamie jako skuteczne narzędzie promocji na wybranych przykładach".

Show full item record

dc.contributor.advisor Klima, Janina [SAP11012527] pl
dc.contributor.author Kucharczyk, Karolina pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T18:03:29Z
dc.date.available 2020-07-26T18:03:29Z
dc.date.submitted 2015-10-30 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/207991
dc.language pol pl
dc.title "Kontrowersja w reklamie jako skuteczne narzędzie promocji na wybranych przykładach". pl
dc.title.alternative "Controversy in advertising as an effective promotional tool presented on selected examples". pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Reklama jest obecnie zjawiskiem wszechobecnym. Pomimo swojej powszechności, nie jest jednak łatwo ją ocenić czy zidentyfikować. Działania reklamowe zawierają w sobie wiele różnych nauk z dziedzin marketingu, psychologii, socjologii, ekonomii czy prawa. Można stwierdzić, że reklama wiąże ze sobą cechy, które dzięki wzajemnemu przenikaniu mają wpływ na to, czy dany przekaz jest skuteczny. Jedną z takich cech jest kontrowersja. pl
dc.abstract.en Advertising is now a ubiquitous phenomenon. Despite its universality, it is not easy to assess whether identify it. Promotional activities include a lot of different sciences in the fields of marketing, psychology, sociology, economics or law. It can therefore be concluded that the advertisement binds together the qualities that thanks to the interpenetration have an impact on whether the message is effective. One of such features is the controversy. pl
dc.subject.pl reklama – promocja – strategia promocji – kontrowersja - Marketing pl
dc.subject.en advertising - promotion - promotion strategy - controversy – Marketing pl
dc.contributor.reviewer Klima, Janina [SAP11012527] pl
dc.contributor.reviewer Budzanowska-Drzewiecka, Małgorzata [SAP11020006] pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-100951-131659 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy zarządzanie pl
dc.fieldofstudy zarządzanie personelem pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)