Jagiellonian University Repository

Sterowanie ramieniem robota i platformą mobilną przy pomocy układu FPGA

pcg.skipToMenu

Sterowanie ramieniem robota i platformą mobilną przy pomocy układu FPGA

Show full item record

dc.contributor.advisor Pałka, Marek pl
dc.contributor.author Nowakowski, Damian pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T18:03:06Z
dc.date.available 2020-07-26T18:03:06Z
dc.date.submitted 2016-04-04 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/207985
dc.language pol pl
dc.title Sterowanie ramieniem robota i platformą mobilną przy pomocy układu FPGA pl
dc.title.alternative Controlling robotic arm via FPGA board pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Praca ma na celu kontrolowane sterowanie ramieniem robota przy użyciu układu FPGA. Projekt zawierający symulację napisany jest w środowisku Xilinx ISE przy użyciu języka VHDL. Do komunikacji między układem sterującym ramieniem robota, a układem FPGA, wykorzystane są porty We/Wy obu układów (dedykowany port do sterowanie zewnętrznego na układzie ATmega oraz złącze Hirose FX2 Connector po stronie układu FPGA). Wykorzystane jest również bufor napięciowy do poprawnej komunikacji między urządzeniami. pl
dc.abstract.en The paper aims at controlling robotic arm with the use of FPGA board. The project including simulation is written in Xilinx ISE using VHDL coding language. Robotic arm's ATmega board and FPGA board communicate with each other via I/O ports (dedicated ATmega's keyboard port and FPGA board's Hirose FX2 Connector port). To assure valid communication there is also a voltage buffer in use. pl
dc.subject.pl sterowanie ramieniem robota, układ FPGA, pl
dc.subject.en controlling robotic arm, FPGA board pl
dc.contributor.reviewer Odrzywołek, Andrzej [SAP11018404] pl
dc.contributor.reviewer Korcyl, Grzegorz pl
dc.contributor.reviewer Pałka, Marek pl
dc.affiliation Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-100945-131171 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WFAIS pl
dc.area obszar nauk ścisłych pl
dc.fieldofstudy informatyka pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)