Jagiellonian University Repository

Wojna ojczyźniana 1812 roku w epopei Lwa Tołstoja

pcg.skipToMenu

Wojna ojczyźniana 1812 roku w epopei Lwa Tołstoja

Show full item record

dc.contributor.advisor Daszyk, Krzysztof [SAP11012980] pl
dc.contributor.author Chruściak, Marcela pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T18:02:51Z
dc.date.available 2020-07-26T18:02:51Z
dc.date.submitted 2015-09-23 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/207981
dc.language pol pl
dc.title Wojna ojczyźniana 1812 roku w epopei Lwa Tołstoja pl
dc.title.alternative Patriotic War of 1812 in the epic Leo Tolstoy pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Moja praca dotyczy wizji historii w dziele "Wojna i pokój". Pierwszy rozdział traktuje o pracy twórczej Tołstoja. W drugim rozdziale pisze o tym czym dla autora jest wojna. Trzeci, natomiast jest charakterystyką historycznych bohaterów. pl
dc.abstract.en My work refers to the vision of history in the epic of Leo Tolstoy ,,War and Peace". The first chapter treats about the creative work of Tolstoy. In the second chapter I write about this what in fact the war is. The third one is the chracteristic of historic heros. pl
dc.subject.pl Lew Tołstoj. wojna 1812 roku, Wojna i pokój, Napoleon, car Aleksander I, generał Kutuzow. pl
dc.subject.en Leo Tostoy, war of 1812, War and preace, Napoelon, tsar Aleksander I, general Kutuzow. pl
dc.contributor.reviewer Daszyk, Krzysztof [SAP11012980] pl
dc.contributor.reviewer Kargol, Tomasz [SAP11017806] pl
dc.affiliation Wydział Historyczny pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-100941-160174 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WH3 pl
dc.area obszar nauk humanistycznych pl
dc.fieldofstudy historia pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)