Jagiellonian University Repository

Rola dziennikarzy w selekcji fałszywych informacji w mediach społecznościowych

pcg.skipToMenu

Rola dziennikarzy w selekcji fałszywych informacji w mediach społecznościowych

Show full item record

dc.contributor.advisor Kreft, Jan pl
dc.contributor.author Gaweł, Magdalena pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T18:02:39Z
dc.date.available 2020-07-26T18:02:39Z
dc.date.submitted 2017-10-16 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/207978
dc.language pol pl
dc.title Rola dziennikarzy w selekcji fałszywych informacji w mediach społecznościowych pl
dc.title.alternative The role of journalists in the selection of false information in social media pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl W pracy poruszona została problematyka powstawania fałszywych treści, tzw. „fake news”, w mediach tradycyjnych oraz nowych mediach. Wskazano funkcje i zadania mediów oraz znaczenie społeczności we współtworzeniu treści. Celem pracy jest zrozumienie motywacji tworzenia fałszywych informacji oraz wskazanie roli dziennikarzy, jako reprezentantów organizacji medialnych, w procesie selekcji fałszywych informacji. Jako metodę badawczą wybrano badania etnograficzne,w obrębie których przeprowadzono wywiady pogłębione z reprezentantami organizacji medialnych. W wyniku badań uzyskano informacje na temat roli dziennikarzy w selekcji fałszywych informacji oraz ich znaczenie dla platform społecznościowych. pl
dc.abstract.en The work involved the issue of the formation of false content, so-called „fake news”, in traditional media and new media. Indicates the media functions and tasks, and the importance of the community in contributing content. The purpose of the work is to understand the motivation behind the creation of false information and to identify the role of journalists as representatives of media organizations in the selection process of false information. Ethnographic research was chosen as a research method,In-depth interviews with representatives of media organizations were conducted. The study yielded information on the role of journalists in the selection of false information and their relevance to social platforms. pl
dc.subject.pl fake news, informacja, media tradycyjne, nowe media,, zarządzanie humanistyczne pl
dc.subject.en fake news, information,, traditional media, new media, humanistic managment pl
dc.contributor.reviewer Kreft, Jan pl
dc.contributor.reviewer Laberschek, Marcin pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-100938-186337 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.area obszar nauk humanistycznych pl
dc.fieldofstudy zarządzanie kulturą i mediami pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)