Jagiellonian University Repository

Polacy w Norwegii : wybrane cechy społeczno-demograficzne

Polacy w Norwegii : wybrane cechy społeczno-demograficzne

Show full item record

dc.contributor.author Łobodzińska, Anna [USOS15879] pl
dc.contributor.editor Zborowski, Andrzej [SAP11012478] pl
dc.date.accessioned 2016-02-12T12:12:27Z
dc.date.available 2016-02-12T12:12:27Z
dc.date.issued 2012 pl
dc.identifier.isbn 978-83-63452-45-2 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/20795
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/legalcode *
dc.title Polacy w Norwegii : wybrane cechy społeczno-demograficzne pl
dc.title.alternative Poles in Norway : selected socio-demographic characteristics pl
dc.type BookSection pl
dc.pubinfo Myczkowce : Centrum Kultury Ekumenicznej pl
dc.pubinfo Kraków : Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ pl
dc.description.physical 25-40 pl
dc.description.additional Bibliogr. s 38-40 pl
dc.subject.pl Norwegia pl
dc.subject.pl Polonia pl
dc.subject.pl imigracja pl
dc.subject.pl migracje zarobkowe Polaków pl
dc.description.volume 2 pl
dc.title.container Człowiek, społeczeństwo, przestrzeń pl
dc.language.container pol pl
dc.affiliation Wydział Biologii i Nauk o Ziemi : Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY; otwarte repozytorium; ostateczna wersja autorska (postprint); po opublikowaniu; 48;


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 3.0 Polska