Jagiellonian University Repository

Działalność organizacji pozarządowej w sektorze sportowym na przykładzie Fundacji Pamięci Michała Bobera i Michała Jeziora

pcg.skipToMenu

Działalność organizacji pozarządowej w sektorze sportowym na przykładzie Fundacji Pamięci Michała Bobera i Michała Jeziora

Show full item record

dc.contributor.advisor Najda-Janoszka, Marta [SAP11019882] pl
dc.contributor.author Orłowski, Kacper pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T17:58:57Z
dc.date.available 2020-07-26T17:58:57Z
dc.date.submitted 2015-09-29 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/207926
dc.language pol pl
dc.title Działalność organizacji pozarządowej w sektorze sportowym na przykładzie Fundacji Pamięci Michała Bobera i Michała Jeziora pl
dc.title.alternative A study of the Michał Bober and Michał Jezior Foundation explores the operation of non-governmental organizations in the sports sector pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Postęp demokracji i kształtowanie się społeczeństwa obywatelskiego doprowadził do rozwoju organizacji pozarządowych, których nadrzędnym celem jest realizacja potrzeb społecznych. Niniejsza praca przedstawia teoretyczne aspekty funkcjonowania organizacji trzeciego sektora, a także prezentuje informacje dotyczące sektora sportowego, jako najczęstszego pola działań instytucji pozarządowych. Głównym punktem podjętym przez autora była analiza działalności Fundacji Pamięci Michała Bobera i Michała Jeziora. Celem badań, obejmujących pięć lat funkcjonowania podmiotu, jest określenie specyfiki działania organizacji pozarządowej w sektorze sportowym. Podstawowe informację o instytucji stanowiły dokumentacja wewnętrzna Fundacji. Przedstawiono historię powstania Fundacji oraz zaprezentowano jej strukturę organizacyjną. Ze względu na charakter prowadzonej działalności przeanalizowano podejmowane działania statutowe. W dalszej części pracy szczególną uwagę zwrócono na sposoby promocji organizacji sportowych, a następnie na źródła finansowania tego typu podmiotów. Przeanalizowano również możliwości rozwoju Fundacji w odniesieniu do instytucji podejmujących podobną aktywność. W wyniku przeprowadzonych badań dokonano oceny dotychczasowej działalności Fundacji oraz ukazano specyfikę działania organizacji pozarządowej w sektorze sportowym. pl
dc.abstract.en The progress of democracy and formation of civil society have led to the development of non-governmental organizations (NGO) whose primary objective is the realization of social needs. This thesis details how NGOs operate in the sports sector through a five year analysis of the Michał Bober and Michał Jezior Foundation. The study comprises of archival research of the Michał Bober and Michał Jezior Foundation and focused in particular on it's history, how and why it came into being, its organizational structure and statutory activities. The paper also analyses the effectiveness of different methods of promoting and financing sports NGOs by comparing the activities of the Foundation with similar organizations. Based on the five year analysis of the Foundation, the paper provides a detailed outline of the positive impact of NGOs and the role they play in the sports sector and society more widely. pl
dc.subject.pl TRZECI SEKTOR, ORGANIZACJA POZARZĄDOWA, NON-PROFIT, SEKTOR SPORTOWY, FUNDACJA pl
dc.subject.en THIRD SECTOR, NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATION, NON-PROFIT, SPORTS SECTOR, FOUNDATION pl
dc.contributor.reviewer Najda-Janoszka, Marta [SAP11019882] pl
dc.contributor.reviewer Wszendybył-Skulska, Ewa [SAP11019109] pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-100859-183236 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy zarządzanie pl
dc.fieldofstudy zarządzanie w sporcie pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)