Jagiellonian University Repository

Analiza wymagań, projekt i implementacja systemu wspomagania pracy wychowawczej instruktora harcerskiego z wykorzystaniem mechanizmów systemu zarządzania zasobami ludzkimi

pcg.skipToMenu

Analiza wymagań, projekt i implementacja systemu wspomagania pracy wychowawczej instruktora harcerskiego z wykorzystaniem mechanizmów systemu zarządzania zasobami ludzkimi

Show full item record

dc.contributor.advisor Jurek, Janusz [SAP11015096] pl
dc.contributor.author Ligęza, Antoni pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T17:58:11Z
dc.date.available 2020-07-26T17:58:11Z
dc.date.submitted 2015-10-15 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/207914
dc.language pol pl
dc.title Analiza wymagań, projekt i implementacja systemu wspomagania pracy wychowawczej instruktora harcerskiego z wykorzystaniem mechanizmów systemu zarządzania zasobami ludzkimi pl
dc.title.alternative Requirements analysis, design and implementation of the system supporting educational work of a scouting instructor, using the mechanisms of human resources management systems pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Celem pracy magisterskiej było stworzenie systemu wspomagającego pracę wychowawczą instruktora harcerskiego bazując na schematach zastosowanych w systemach zarządzania zasobami ludzkimi. Praca składa się z trzech części. W pierwszej opisywane jest środowisko harcerskie i jego struktura, metodyka, a także wybrane formy pracy oraz przykładowe systemy HRM (Human Resources Management - systemy zarządzania zasobami ludzkimi) i rozwiązania w nich zastosowane. Druga część pracy skupia się na porównaniu wcześniej omówionych mechanizmów i zdefiniowaniu, które z nich mogą być zastosowane w tworzonym systemie, a które trzeba odpowiednio zmodyfikować lub zaprojektować od podstaw.Trzecia i ostatnia część pracy to opis działania stworzonego systemu oraz technologii zastosowanych podczas tworzenia. pl
dc.abstract.en The purpose of this thesis was to create a system supporting the educational work of a scouting instructor, that would be based on the patterns used in human resources management systems.The paper consists of three parts. The first one describes scouting environment, its structure, methodology and also some activity forms and examples of Human Resources Management systems and their solutions.Second part of the paper focuses on the comparison between mechanisms described earlier and defining which of them can be applied in freshly created system, which require some prior alterating and which should be designed specifically for the new system.Third and last part of the paper describes the way system operates and technologies used to create it. pl
dc.subject.pl Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, Harcerstwo pl
dc.subject.en Human Resources Management, Scouting pl
dc.contributor.reviewer Jurek, Janusz [SAP11015096] pl
dc.contributor.reviewer Flasiński, Mariusz [SAP11011954] pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-100846-132037 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.area obszar nauk humanistycznych pl
dc.area obszar nauk ścisłych pl
dc.fieldofstudy elektroniczne przetwarzanie informacji pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)