Jagiellonian University Repository

Losy rosyjskiego pisarza-emigranta w Polsce po 1917 roku. ( Michał Arcybaszew, Zinaida Gippius, Dymitr Miereżkowski).

pcg.skipToMenu

Losy rosyjskiego pisarza-emigranta w Polsce po 1917 roku. ( Michał Arcybaszew, Zinaida Gippius, Dymitr Miereżkowski).

Show full item record

dc.contributor.advisor Duda, Katarzyna [SAP11016032] pl
dc.contributor.author Swoboda, Alicja pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T17:58:07Z
dc.date.available 2020-07-26T17:58:07Z
dc.date.submitted 2015-10-20 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/207913
dc.language pol pl
dc.title Losy rosyjskiego pisarza-emigranta w Polsce po 1917 roku. ( Michał Arcybaszew, Zinaida Gippius, Dymitr Miereżkowski). pl
dc.title.alternative The life of Russian emigrant-writers in Poland after year 1917. (Michał Arcybaszew, Zinaida Gippius i Dymitr Miereżkowski). pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Praca magisterska pod tytułem „Losy rosyjskiego pisarza–emigranta w Polsce po 1917 roku (Michał Arcybaszew, Zinaida Gippius i Dymitr Miereżkowski) w swym zamierzeniu ma charakter deskryptywny i faktograficzny. Celem pracy jest poznanie rzeczywistości i losów emigrantów rosyjskich w Polsce po 1917 roku na przykładzie Michała Arcybaszewa, Zinaidy Gippius i Dymitra Miereżkowskiego. Pierwszy rozdział ma charakter teoretyczny i znajdziemy tutaj historię emigracji rosyjskiej oraz wyjaśnienie definicji emigracji. W drugim rozdziale zbadamy życie kulturalno-społeczne i polityczne rosyjskiej emigracji w Polsce w okresie międzywojennym. Scharakteryzujemy polsko-rosyjskie stosunki tego okresu, a także zaprezentujemy stowarzyszenia kulturalne oraz czasopisma i wydawnictwa emigracyjne istniejące w Polsce po 1917 roku. W ostatnim rozdziale niniejszej pracy przyjrzymy się losom wybitnych przedstawicieli rosyjskiej emigracji, którzy osiedlili się w Polsce w okresie międzywojennym. Na początek przedstawimy losy Michała Arcybaszewa, następnie przejdziemy do zaprezentowania 10-miesięcznego pobytu małżeństwa Miereżkowskich na polskiej ziemi. W zakończeniu niniejszej pracy zaprezentujemy sylwetki Rosjan, którzy nie są powszechnie znani w naszym kraju, a w okresie międzywojennym przebywali na naszym terytorium i pozostawili po sobie znaczący ślad w historii Polski. Następnie prześledzimy losy Polaków, którzy po 1917 roku znaleźli się na terytorium Rosji. pl
dc.abstract.en The master thesis entitled : „The life of Russian emigrant-writers in Poland after year 1917” (Michał Arcybaszew, Zinaida Gippius i Dymitr Miereżkowski) aims to have descriptive and factual character. The purpose of this paper is getting to know the reality and life of Russian emigrants in Poland after year 1917 basing on the examples of Michał Arcybaszew, Zinaida Gippius and Dymitr Miereżkowski. The first chapter has a theoretical sense and one can find there the historical facts about Russian emigration and also the emigration definition . The second chapter researches the cultural, social and political life of Russian emigration in Poland during interwar period. It characterizes the relations between Polish and Russians and presents cultural associations, magazines and publisher houses existing in Poland after 1917. The last chapter focuses on the life of outstanding representatives of Russian emigrants who settled down in Poland, in the interwar period. In the beginning the life of Michał Arcybaszew will be presented. Then the ten month visit of Miereżkowski couple on the polish land will be introduced.In the end of the master thesis the examples of the Russians who stayed on the polish territory during the interwar period and left significant trace on polish history but are not commonly known in Poland will be presented. Then the life of Polish who stayed in Russia territory after 1917 will be analyzed. pl
dc.subject.pl emigracja rosyjska, pierwsza fala emigracji, okres międzywojenny, emigranci-pisarze, Zinaida Gippius, Michał Arcybaszew, Dymitr Miereżkowski. pl
dc.subject.en Russian emigration, first wave of emigration, interwar period, emigrant-writers, Zinaida Gippius, Michał Arcybaszew, Dymitr Miereżkowski. pl
dc.contributor.reviewer Malska-Lustig, Agnieszka [SAP11017783] pl
dc.contributor.reviewer Duda, Katarzyna [SAP11016032] pl
dc.affiliation Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-100845-182819 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WSMP pl
dc.area obszar nauk humanistycznych pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy rosjoznawstwo pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)