Jagiellonian University Repository

Analiza Elementów Marketingu Mix Na Przykładzie Firmy Oponiraskiej Dębica S.A.

pcg.skipToMenu

Analiza Elementów Marketingu Mix Na Przykładzie Firmy Oponiraskiej Dębica S.A.

Show full item record

dc.contributor.advisor Jedynak, Monika [SAP11018721] pl
dc.contributor.author Syrocka, Magdalena pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T17:56:36Z
dc.date.available 2020-07-26T17:56:36Z
dc.date.submitted 2015-10-07 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/207889
dc.language pol pl
dc.title Analiza Elementów Marketingu Mix Na Przykładzie Firmy Oponiraskiej Dębica S.A. pl
dc.title.alternative Analysis of Elements of Marketing Mix For example Company Oponiraskiej Debica SA pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Niniejsza praca ma na celu analizę elementów marketingu mix firmy oponiarskiej Dębica S.A. W pracy opisane zostały podstawowe zagadnienia dotyczące marketingu tj. potrzeby, pragnienia i popyt, produkty, wartość cena i zadowolenie, wymiana, transakcja i związki, rynki oraz marketing i uczestnicy rynku. Przedstawiona została również ewolucja strategii marketingowych. Zdefiniowano poszczególne elementy marketingu mix oraz analizy SWOT. W ramach studium przypadku przeprowadzono analizę marketingu mix wybranej Spółki. Przedstawiono jej historię, obszar działalności i strukturę organizacyjną. Przeprowadzono również analizę SWOT, która wskazała m.in. szanse (np. wzrost popytu na opony do samochodów osobowych i motocykli, czy eksport na rynki zagraniczne) i mocne strony Spółki (szeroki asortyment produktów oraz dobra znajomość rynku).Przy pisaniu pracy korzystano z książek i artykułów dotyczących promocji, marketingu, strategii oraz raportów rocznych Spółki TC Dębica. W zakończeniu pracy znajdują się najważniejsze wnioski wyciągnięte na podstawie wiedzy teoretycznej oraz analizy elementów marketingu mix i analizy SWOT firmy oponiarskiej Dębica S.A pl
dc.abstract.en The purpose of this assignment is to analyze the key elements of the marketing mix used in Debica SA which is one of the largest manufacturers of tires in Poland. The following chapters describe the basics of marketing such as product, price, promotion, place, types of markets, demand, market entrants and public relations. It also illustrates the evolution of different marketing strategies and defines all the particular elements of the marketing mix and the SWOT analysis. This case study conducts a thorough analysis of the marketing mix in the aforementioned firm. It presents the historical background and the structure of this organization. The SWOT analysis demonstrates an increased demand for car tires and motorbike tires as well as international export. It also shows some of the main strengths of Debica SA such as their wide range of product and their market knowledge. Different sources have been used while writing this assignment. Debica SA has provided access to a whole variety of textbooks, articles and their annual reports. Finally, the conclusion shows some of the key findings based on both the theory as well as the analysis of the marketing mix and the SWOT analysis of Debica SA. pl
dc.subject.pl analiza SWOT — marketing mix — promocja — reguła 4P — spółka. pl
dc.subject.en 4Prule — company — mix marketing — promotion — SWOT analysis. pl
dc.contributor.reviewer Jedynak, Monika [SAP11018721] pl
dc.contributor.reviewer Stuss, Magdalena [SAP11018107] pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-100821-151725 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy zarządzanie pl
dc.fieldofstudy zarządzanie firmą pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)