Jagiellonian University Repository

STRES I WYPALENIE ZAWODOWE W PRACY TECHNIKÓW MEDYCZNYCH

pcg.skipToMenu

STRES I WYPALENIE ZAWODOWE W PRACY TECHNIKÓW MEDYCZNYCH

Show full item record

dc.contributor.advisor Jaworek, Magdalena [SAP11019847] pl
dc.contributor.author Antos, Małgorzata pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T17:55:58Z
dc.date.available 2020-07-26T17:55:58Z
dc.date.submitted 2015-10-19 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/207879
dc.language pol pl
dc.title STRES I WYPALENIE ZAWODOWE W PRACY TECHNIKÓW MEDYCZNYCH pl
dc.title.alternative Stress and professional burnout in medical technician profession. pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Celem niniejszej pracy jest analiza zjawiska stresu i wypalenia zawodowego. W rozdziale pierwszym zostało omówione pojęcie stresu i stresorów poprzez ukazanie dotychczasowego rozwoju definicji tego terminu. Wskazano również możliwe źródła stresu oraz przedstawiono współczesną koncepcję radzenia sobie ze stresem, tzw. coping. W kolejnej części pracy przedstawiono szczegółowo koncepcję stresu organizacyjnego, poprzez definicję tego pojęcia oraz ukazanie przykładowych, najczęściej spotykanych stresorów w miejscu pracy. W rozdziale tym również omówiono współczesne koncepcje stresu pracy. Rozdział trzeci zawiera analizę zjawiska wypalenia zawodowego, przedstawiając przekrój definicji tego terminu oraz znaczenie jakie ma dla współczesnych organizacji. W rozdziale trzecim przedstawiono również szczegółowo metody przeciwdziałania wypaleniu się pracownika, zespołu, organizacji oraz kadry menedżerskiej. Ostatni rozdział stanowi opis przeprowadzonych badań, podczas których omówiono występowanie zjawiska stresu i wypalenia zawodowego w zawodzie techników medycznych. pl
dc.abstract.en The aim of this study was to analyze the phenomenon of stress and professional burnout. The first chapter introduces basic definitions related to stress and stressors, using view of these term development during the years. In this part were indicated also possible stress sources, together with modern conception of coping, which is a method of stress management. The next part of the paper presents modern ideas of organizational stress, based on definitions view and showing popular stress sources in work place. In this part was showed also modern conceptions of organizational work. The third chapter defines phenomenon of professional burnout, by presenting profile of modern definitions together with meaning for whole company. This chapter shows also review of reasons why professional burnout is essential for today companies. The last chapter is the research analysis, which presents occurrence of stress and professional burnout in medical technician profession. pl
dc.subject.pl coping- stres- stres organizacyjny- stresory- wypalenie zawodowe pl
dc.subject.en coping- organizational stress- professional burnout- stress- stress sources pl
dc.contributor.reviewer Jaworek, Magdalena [SAP11019847] pl
dc.contributor.reviewer Rosiński, Jerzy pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-100811-186303 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy zarządzanie pl
dc.fieldofstudy zarządzanie zasobami ludzkimi pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)