Jagiellonian University Repository

Aktywność farmakologiczna ligandów receptora histaminowego H3 w testach in vivo na zwierzętach

pcg.skipToMenu

Aktywność farmakologiczna ligandów receptora histaminowego H3 w testach in vivo na zwierzętach

Show full item record

dc.contributor.advisor Filipek, Barbara [SAP20000409] pl
dc.contributor.advisor Mogilski, Szczepan [SAP20002224] pl
dc.contributor.author Pabiś, Patrycja pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T17:54:15Z
dc.date.available 2020-07-26T17:54:15Z
dc.date.submitted 2015-09-22 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/207852
dc.language pol pl
dc.title Aktywność farmakologiczna ligandów receptora histaminowego H3 w testach in vivo na zwierzętach pl
dc.title.alternative The pharmacological activity of the H3 receptor ligands in in vivo tests in animals pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Celem pracy było zbadanie aktywności nowych ligandów receptora H3, będących odwrotnymi agonistami receptora, w kontekście ich wpływu na poprawę procesów pamięciowych. W tym celu poszerzono metodykę badań dla związków DL76 oraz E153, dla których wykonano test Labiryntu Wodnego Morrisa oraz Test Labiryntu Promienistego. Dla nowych związków E150, E151, E162 i E165 wykonano test Passive avoidance, w celu wstępnej oceny ich wpływu na procesy zapamiętywania. Badania wykonano na myszach u których indukowano zaburzenia pamięci poprzez podanie skopolaminy. Uzyskane wyniki wykazały znaczną aktywność związku E153 w teście Labiryntu Wodnego Morrisa oraz Labiryntu Promienistego uzyskując znamienne statystycznie skrócenie czasu wejścia na platformę w kolejnych dniach eksperymentu oraz znacznie mniejszą aktywność związku DL76 w wyżej wymienionych testach. Związki E150, E151, E162 i E165 w sposób umiarkowany wydłużały czas latencji w teście Passive avoidance, wykazując tym samym korzystny wpływ na zaburzone skopolaminą procesy pamięciowe u myszy. Największą aktywność w tym teście wykazał związek E165. pl
dc.abstract.en The aim of the research was to determine the potential effect of H3 receptor antagonists/inverse agonists on memory deficit induced by scopolamine. We carried out three different tests: Morris Water Maze and Radial-Arm Water Maze to assess the influence of DL76 and E153 compounds on spatial memory, and Passive avoidance test to evaluate the effect of newly investigated compounds – E150, E151, E162 and E165 on emotional memory and learning. In these three test, mice with scopolamine induced memory impairment were used. Results obtained from Radial-Arm Water Maze and Morris-Water Maze pointed at the higher activity of E153 compound comparing to DL76 compound because of statistically significant shortened time of a platform seeking.Passive avoidance test demonstrated that all new compounds moderately prolonged the latency time comparing to the control group with memory impairment induced by scopolamine. The finding pointed at the beneficial influence of tested compounds on learning and memory, impaired by scopolamine in mice. E165 showed the highest activity among four tested compounds. pl
dc.subject.pl pamięć; receptor H3; neuroprzekaźniki; ligandy H3, histamina, uczenie; in vivo pl
dc.subject.en memory; H3 receptor; learning, neurotransmitters; histamine; in vivo test, H3 ligands pl
dc.contributor.reviewer Filipek, Barbara [SAP20000409] pl
dc.contributor.reviewer Mogilski, Szczepan [SAP20002224] pl
dc.contributor.reviewer Sałat, Kinga [SAP20001837] pl
dc.affiliation Wydział Farmaceutyczny pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-100781-135436 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WFOAM2 pl
dc.area obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej pl
dc.fieldofstudy farmacja pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)