Jagiellonian University Repository

Cechy osobowości, style radzenia sobie ze stresem oraz emocje negatywne w grupie osób chorujących na cukrzycę typu 1.

pcg.skipToMenu

Cechy osobowości, style radzenia sobie ze stresem oraz emocje negatywne w grupie osób chorujących na cukrzycę typu 1.

Show full item record

dc.contributor.advisor Przewłocki, Ryszard [SAP11017430] pl
dc.contributor.author Solarz, Izabela pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T17:52:58Z
dc.date.available 2020-07-26T17:52:58Z
dc.date.submitted 2015-10-27 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/207832
dc.language pol pl
dc.title Cechy osobowości, style radzenia sobie ze stresem oraz emocje negatywne w grupie osób chorujących na cukrzycę typu 1. pl
dc.title.alternative Personality traits, coping style and negative emotions within type 1 diabetes patients group. pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Cukrzyca typu 1 jest chorobą, która pojawia się w dzieciństwie i trwa całe życie. Jak każda choroba przewlekła nie pozostaje ona bez wpływu zarówno na fizyczny stan zdrowia osoby jak i powoduje stres psychologiczny Celem badania było określenie, jak z tymi trudnościami radzą sobie chorzy. Po pierwsze, sprawdzono, czy trwająca całe życie choroba może mieć wpływ na cechy osobowości.Po drugie, poszukiwano odpowiedzi na pytanie, czy styl życia, który jest wymuszony przez chorobę powoduje wykształcenie się typowych dla tej grupy mechanizmów radzenia sobie ze stresem.Trzecim celem było określenie, jakie emocje negatywne okazują osoby chorujące na cukrzycę typu 1.Na koniec określono, jakie zależności zachodzą pomiędzy sprawdzanymi czynnikami. pl
dc.abstract.en Type 1 diabetes is a chronic disease, which appears in childhood and cannot be cured. As every chronic disease, it affects not only body, but also cause psychological distress. The purpose of this research was to find out, how this distress affects people in this group and how they cope with it.Firstly we checked, if a life lasting disease can affect personality traits. Secendly, we were seeking for answear, whether a lifestyle which is forced through illness causes developing typical for this group of mechanisms of coping.Third purpose was determining, what negative emotions are shown by persons having type 1 diabetes was the.In the end we determined, what relations were occurring between checked factors. pl
dc.subject.pl cukrzyca typu 1, cukrzyca, radzenie sobie ze stresem, copyin, osobowość, cechy osobowości, lęk, depresja, gniew pl
dc.subject.en type 1 diabetes, diabetes, coying, personality, personality traits, anxiety, depression, anger pl
dc.contributor.reviewer Przewłocki, Ryszard [SAP11017430] pl
dc.contributor.reviewer Stach, Ryszard [SAP11011542] pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-100760-126297 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.fieldofstudy psychologia stosowana pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)