Jagiellonian University Repository

Analiza procesu wprowadzania e-urzędu w jednostce sektora publicznego na przykładzie Urzędu Miasta Krakowa

pcg.skipToMenu

Analiza procesu wprowadzania e-urzędu w jednostce sektora publicznego na przykładzie Urzędu Miasta Krakowa

Show full item record

dc.contributor.advisor Lewandowski, Mateusz pl
dc.contributor.author Topolski, Marcin pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T17:52:47Z
dc.date.available 2020-07-26T17:52:47Z
dc.date.submitted 2015-09-22 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/207829
dc.language pol pl
dc.title Analiza procesu wprowadzania e-urzędu w jednostce sektora publicznego na przykładzie Urzędu Miasta Krakowa pl
dc.title.alternative Analysis of process of e-services implementation in a public sector entity for example of Cracow City Hall pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Praca licencjacka pt. „Analiza procesu wprowadzania e-usług w jednostce sektora publicznego na przykładzie Urzędu Miasta Krakowa” wyjaśnia mechanizm wdrażania innowacji w jednostce publicznej. Celem pracy było zdobycie wiedzy odnośnie innowacji oraz sposobie ich wdrażania w urzędzie. Do zdobycia wiedzy wykorzystane zostały źródła pisane oraz wywiad z pracownikiem Urzędu Miasta, który był członkiem zespołu projektu e-urzędu. Trudności były związane z charakterem innowacji, które podlegają ciągłym przeobrażeniom.W pierwszym została zawarta teoria o innowacji, w drugim metodę i wyniki badań, a w trzecim rekomendacje dla organizacji publicznych oraz model procesu. Te trzy rozdziały stanowią dogłębną analizę procesu, Jest on podzielony na cztery etapy, które następują chronologicznie. pl
dc.abstract.en Bachelor „Analysis of process of e-services implementation in a public sector entity for example of Cracow City Hall” explains implementation of innovations mechanism in a public entity. Goal for this thesis was to acquire knowledge about innovations and a way to implement them in the City Hall. It used written sources and an interview with an employee of the City Hall, who was member of an e-office project team, to acquire knowledge. Difficulties were connected with character of innovations which undergo continuous transformation.In the first paragraph are included theory of innovations, in the second methods and results of research and in the third recommendations for public organizations and model of process. These three paragraphs constitute deep analysis of the process. It is divided into four stage,which follow chronologically. pl
dc.subject.pl E-URZĄD INNOWACJA PROCES URZĄD MIASTA KRAKOWA USŁUGI PUBLICZNE pl
dc.subject.en CRACOW CITY HALL E-SERVICES INNOVATION PROCESS PUBLIC SERVICES pl
dc.contributor.reviewer Koba, Laura pl
dc.contributor.reviewer Lewandowski, Mateusz pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-100757-160619 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy zarządzanie pl
dc.fieldofstudy zarządzanie w sektorze publicznym i pozarządowym pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)