Jagiellonian University Repository

Powieści dla młodzieży Adama Bahdaja (1918-1985) na polskim rynku wydawniczym

pcg.skipToMenu

Powieści dla młodzieży Adama Bahdaja (1918-1985) na polskim rynku wydawniczym

Show full item record

dc.contributor.advisor Gruca, Anna [SAP11014968] pl
dc.contributor.author Tłomak, Gabriela pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T17:50:56Z
dc.date.available 2020-07-26T17:50:56Z
dc.date.submitted 2015-10-08 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/207800
dc.language pol pl
dc.title Powieści dla młodzieży Adama Bahdaja (1918-1985) na polskim rynku wydawniczym pl
dc.title.alternative Adam Bahdaj's (1918-1985) literatures for youth and children published in Poland pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Celem pracy była analiza utworów przeznaczonych dla dzieci i młodzieży autorstwa Adama Bahdaja (1918 - 1985), które ukazały się na polskim rynku wydawniczym. Dla lepszego zrozumienia tematu z początku skupiono się na omówieniu zagadnienia literatury dla dzieci i młodzieży w Polsce oraz przedstawieniu krótkiego rysu historycznego. Nie zabrakło także rozdziału dotyczącego życia samego autora. Przeprowadzona analiza nie dotyczyła treści powstałych dzieł, lecz miała na celu uporządkowanie chronologiczne, przedstawienie ilości, częstotliwości ukazywanych utworów oraz to z jakimi wydawnictwami i ilustratorami autor współpracował najczęściej. Ponadto w pracy znajdziemy informacje na temat recepcji utworów Adama Bahdaja, a dokładnie ich odbioru przez krytyków literatury oraz współczesnych czytelników. W pracy wykorzystano dwie metody: analizę i krytykę piśmiennictwa oraz metodę bibliograficzną. Praca ta może stanowić cenne źródło informacji dla wszystkich zainteresowanych postacią Adama Bahdaja i jego twórczością oraz stwarza pole do dalszych badań. pl
dc.abstract.en The main purpose of the thesis was to analyse some of Adam Bahdaj (1918-1985) works – ones that were designated for children and adolescents and published in Poland. Dissertation begins with the presentation of children’s and youth literature in Poland including short historical overview. Second chapter covers author’s biography. The conducted analysis has not focused on the content of Bahdaj’s works. It shows chronology, quantity and frequency of published books as well as the names of publishing houses and illustrators the author collaborated with most frequently. Dissertation additionally includes reception of Bahdaj’s works, specifically by literary critics. Two research methods were used in writing the thesis: critical literature review method and bibliographic method. This thesis can be treated as valuable information source for everyone interested in Adam Bahdaj life and works and creates the opportunity for further research. pl
dc.subject.pl Adam Bahdaj, Historia Książki. Literatura dla dzieci i młodzieży, Ruch wydawniczy. pl
dc.subject.en Adam Bahdaj, Children’s and youth literature, History of books, Publishing movement. pl
dc.contributor.reviewer Korycińska, Paloma [SAP11018380] pl
dc.contributor.reviewer Gruca, Anna [SAP11014968] pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-100727-115341 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.area obszar nauk humanistycznych pl
dc.fieldofstudy informacja naukowa i bibliotekoznawstwo pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)