Jagiellonian University Repository

Zjawisko fartu a orientacja pozytywna i założenia wobec świata w grupie słuchaczy uniwersytetu trzeciego wieku oraz studentów

pcg.skipToMenu

Zjawisko fartu a orientacja pozytywna i założenia wobec świata w grupie słuchaczy uniwersytetu trzeciego wieku oraz studentów

Show full item record

dc.contributor.advisor Maciuszek, Józef [SAP11016995] pl
dc.contributor.author Prokop, Jan pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T17:48:47Z
dc.date.available 2020-07-26T17:48:47Z
dc.date.submitted 2015-09-30 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/207766
dc.language pol pl
dc.title Zjawisko fartu a orientacja pozytywna i założenia wobec świata w grupie słuchaczy uniwersytetu trzeciego wieku oraz studentów pl
dc.title.alternative The good luck phenomenon in the context of positive orientation and world assumptions in auditors of the university of the third age versus students pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Głównym zagadnieniem niniejszej pracy jest tematyka szczęścia i pecha w kontekście orientacji pozytywnej oraz założeń wobec świata. Szczęście, czy inaczej fart, jest tu jednak wąsko zdefiniowane jako, najkrócej mówiąc, subiektywna wiara w to, że fortuna sprzyja nam bardziej niż innym ludziom. Pech jest w tym wypadku oczywiście prywatnym przekonaniem o tym, że jest się prześladowanym przez zły los w stopniu większym, niż inni. Testowany jest szereg hipotez, z których najważniejsze dotyczą zależności między fartem/pechem a dwoma pozostałymi zmiennymi. Badania przeprowadzone zostały w dwóch grupach wiekowych, to jest wśród studentów wielu różnych kierunków oraz w grupie emerytów uczęszczających na zajęcia na Jagiellońskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku. Zebrane dane wskazują zwłaszcza na istnienie pozytywnych zależności między fartem a orientacją pozytywną oraz jednym z grupy założeń wobec świata: szczęściem, które w teorii jest właściwie tym samym co fart, acz mierzonym innym testem. Ponadto przegląd literatury wraz z uzyskanymi wynikami badań zrodził pytanie o ewolucyjne podstawy tak rozumianego fartu. pl
dc.abstract.en Main aim of this thesis is a topic of good and bad luck in the context of positive orientation and world assumptions. Good luck is defined here in a narrow manner which is: a belief that I experience a good fortune more than others. Bad luck is obviously an opposite – a belief that bad fortune haunts me more than others. A number of hypotheses is tested, the most important of which are the ones concerning relationship between good/bad luck and two others variables. Studies were conducted in two age groups that is in students of variety of fields and in retired auditors of the Jagiellonian University of the Third Age. Collected data shows the existence of correlation between luck in a Good Luck – Bad Luck Questioner and positive orientation and one of the group of the world assumptions which is also called luck. Moreover, a review of literature together with collected data yielded question about evolutionary basis of so understood luck phenomenon. pl
dc.subject.pl fart, pech, szczęście, orientacja pozytywna, założenia wobec świata, kwestionariusz-szczęścia-pecha, skala p, skala założeń wobec świata pl
dc.subject.en luck, good luck, bad luck, positive orientation, world assumptions, good luck - bad lack questioner, p scale, world assumptions scale pl
dc.contributor.reviewer Maciuszek, Józef [SAP11016995] pl
dc.contributor.reviewer Chmiel, Michał pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-100690-100841 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.fieldofstudy psychologia stosowana pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)