Jagiellonian University Repository

Determinanty popytu na usługi noclegowe w apartamentach w Krakowie

pcg.skipToMenu

Determinanty popytu na usługi noclegowe w apartamentach w Krakowie

Show full item record

dc.contributor.advisor Nessel, Karolina pl
dc.contributor.author Popiela, Beata pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T17:48:39Z
dc.date.available 2020-07-26T17:48:39Z
dc.date.submitted 2015-09-29 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/207764
dc.language pol pl
dc.title Determinanty popytu na usługi noclegowe w apartamentach w Krakowie pl
dc.title.alternative Determinants of demand for accommodation services in apartments in Cracow pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Z roku na rok w Krakowie przybywa turystów. W związku z ich rosnącą liczbą przybywa również miejsc noclegowych. Powstają, więc znane wszystkim hotele, pensjonaty, rozwija się też baza noclegowa prywatnych apartamentów. Są to zarówno pojedyncze mieszkania, jak i zespoły apartamentów, zwane potocznie aparthotelami.Poniższa praca analizuje problem konkurencyjności apartamentów względem hoteli. Miejscem docelowym badań stał się Kraków, ponieważ miasto to jest jednym z najchętniej odwiedzanych w Europie. Za cel badań obrano znalezienie odpowiedzi na pytanie: czy wynajem prywatnych apartamentów jest alternatywą dla wynajmu pokoi hotelowych.W pracy dyplomowej zostały poruszone takie wątki jak charakterystyka usług turystycznych, a więc rynek i produkt turystyczny, podaż usług noclegowych i popyt na nie, charakterystyka strony popytowej i podażowej dla rynku usług noclegowych w Krakowie. W 2 pierwszych częściach ma również miejsce analiza wtórna, dostępnych na stronach internetowych portalów GUS, MOT, INTUR, danych dotyczących wybranego zagadnienia.W kolejnym etapie pracy skoncentrowano się na scharakteryzowaniu determinantów popytu wśród turystów przebywających w Krakowie. W tym celu posłużono się przeprowadzeniem ankiet, będących pierwotnym źródłem informacji. W wyniku analizy osiągniętych wyników, stwierdzono, iż apartamenty są uzupełnieniem dotychczasowej bazy noclegowej i mogą w przyszłość stać się substytutem hoteli. Swoją pozycję zawdzięczają głównie takim cechom, jak poczucie swobody i prywatności. pl
dc.abstract.en From year to year in Krakow arrives tourists. In addition to their growing number also needs to arrive beds. Arise, so familiar to all hotels, pensions, moreover is developing a database of accommodation apartments. They are both single homes and apartment units commonly referred to as aparthotels.This thesis examines the competitiveness problem of the apartments in relation to hotels. The destination for research has become Krakow, because the city is one of the most visited in Europe. The aim of research was chosen to answer the question:or renting apartments is a close substitute for the rental of hotel rooms.In the diploma thesis they were discussed such topics as the characteristics of tourist services, and so the market and the tourist product, the supply of accommodation services and the demand for them. Furthermore, the characteristics of the demand side and the supply side of the market for accommodation in Krakow. This section also occurs secondary analysis, available on the website of the CSO, MOT, INTUR, data on the issue.In the next stage of work focused on characterizing the determinants of demand among tourists staying in Krakow. For this purpose, conducting surveys are used, which are the primary source of information.The analysis of the results achieved, it was found that the apartments are in addition to existing accommodation and may in the future become a substitute to hotels.Mainly they owe their position to such properties as the sense of freedom and privacy. pl
dc.subject.pl USŁUGI NOCLEGOWE – POPYT – PODAŻ – APARTAMENTY--ALTERNATYWA pl
dc.subject.en ACCOMMODATION SERVICES - DEMAND - SUPPLY – APARTMENTS--ALTERNATIVE pl
dc.contributor.reviewer Nessel, Karolina pl
dc.contributor.reviewer Wszendybył-Skulska, Ewa [SAP11019109] pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-100688-186382 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy zarządzanie pl
dc.fieldofstudy zarządzanie w turystyce pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)