Jagiellonian University Repository

Suplementacja magnezem i witaminami z grupy B a styl życia osób dorosłych w Polsce

pcg.skipToMenu

Suplementacja magnezem i witaminami z grupy B a styl życia osób dorosłych w Polsce

Show full item record

dc.contributor.advisor Piórecka, Beata [SAP20001806] pl
dc.contributor.author Mierzyńska, Aleksandra pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T17:48:16Z
dc.date.available 2020-07-26T17:48:16Z
dc.date.submitted 2015-10-07 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/207758
dc.language pol pl
dc.title Suplementacja magnezem i witaminami z grupy B a styl życia osób dorosłych w Polsce pl
dc.title.alternative Supplementation of magnesium and vitamins of the B group and lifestyle of adults in Poland pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Jednym z czynników warunkujących zdrowie jest odpowiednia podaż witamin i składników mineralnych. Często by zapobiec niedoborom tych składników osoby dorosłe sięgają po suplementy diety. Według raportu USP Zdrowie z 2013 roku w Polsce około 51% dorosłych osób deklaruje przyjmowanie suplementów diety w celu poprawy swojego stanu zdrowia. Cel: Celem pracy była ocena wpływu wybranych elementów stylu życia oraz nawyków żywieniowych na konieczność suplementacji diety preparatami zawierającymi magnez oraz witaminy z grupy B.Materiał i metoda badawcza: Badanie metodą sondażu diagnostycznego z zastosowaniem kwestionariusza ankiety przeprowadzono w 2015 roku. Uczestniczyło w nim 50 osób, w tym 26 kobiet oraz 24 mężczyzn w wieku od 25 do 70 lat kupujących w aptece w Nowym Brzesku suplement diety. W przygotowanej ankiecie pytano respondentów o wybrane elementy stylu życia tj. nawyki żywieniowe, przyczyny suplementacji, a także typowe objawy niedoboru magnezu. Wyniki: Najczęściej zgłaszanym objawem niedoboru magnezu wśród osób dorosłych jest zmęczenie. Kobiety w porównaniu do mężczyzn bardziej dbają o prawidłowe nawyki żywieniowe, częściej spożywają produkty będące naturalnymi źródłami magnezu, a także przyjmują preparaty zawierające magnez w obawie o własne zdrowie.Wnioski: Prawidłowo zbilansowana dieta zdrowego człowieka nie wymaga dodatkowej suplementacji. Stosowanie dodatkowej suplementacji uzależnione być powinno od stanu odżywienia człowieka. pl
dc.abstract.en One of the factors determining of health is the adequate supply of vitamins and minerals. Often, in order to prevent shortages of those components, adults turn to dietary supplements. According to the report USP Health from 2013 Poland, about 51% of adults declare acceptance of dietary supplements to improve your health.Objective: The aim of this study was to investigate whether lifestyle and eating habits have an impact on the need for additional supplementation containing magnesium and vitamin B.Methods: The study included 50 people - 26 women and 24 men aged 25 to 70 years in pharmacy (Brzesko Nowe) purchasing dietary supplement containing in its composition magnesium and vitamin B. The research tool was an anonymous questionnaire in which respondents were asked about eating habits, causes of supplementation, as well as the typical symptoms of magnesium deficiency.Results: The most frequently reported symptom of magnesium deficiency in adults is fatigue. Women compared to men care more about proper eating habits, they consume products that are natural sources of magnesium, as well as take preparations containing magnesium in fear for their own health.Conclusions: A properly balanced diet healthy person does not require additional supplementation. The use of additional supplementation should be dependent on the state of human nutrition and of taking his medication. pl
dc.subject.pl magnez, suplementacja, zachowania żywieniowe, witaminy z grupy B, osoby dorosłe pl
dc.subject.en magnesium, supplementation, eating habits, vitamin B group, adults pl
dc.contributor.reviewer Piórecka, Beata [SAP20001806] pl
dc.contributor.reviewer Kawalec, Paweł [SAP20002177] pl
dc.affiliation Wydział Nauk o Zdrowiu pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-100682-160977 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WNOZ pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.area obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej pl
dc.fieldofstudy inspekcja sanitarna pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)