Jagiellonian University Repository

Plagiat w prawie autorskim

pcg.skipToMenu

Plagiat w prawie autorskim

Show full item record

dc.contributor.advisor Mika, Iwona [SAP11016325] pl
dc.contributor.author Kotas, Tomasz pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T17:46:03Z
dc.date.available 2020-07-26T17:46:03Z
dc.date.submitted 2015-09-24 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/207723
dc.language pol pl
dc.title Plagiat w prawie autorskim pl
dc.title.alternative the plagiarism in copyright laws pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Praca porusza problematykę związaną z plagiatem. Pokazuje jak problem plagiatu nasilił się na przełomie XXI w. Praca definiuje pojęcie plagiatu oraz jak ono zmieniało się na przestrzeni lat. Wymienia między innymi plagiaty naukowe czy też muzyczne. Praca zawiera opis programu antyplagiatowego, ukazuje jego mocne jak i słabe strony. Porusza kwestie związane z odpowiedzialnością za naruszenia w procederze plagiatu. Zawiera również prywatną opinie autora. pl
dc.abstract.en The work raises problems related to plagiarism. It shows how the problem of plagiarism intensified at the turn of the twenty-first century. The work defines the concept of plagiarism and how it has changed over the years. It lists among other things, scientific plagiarism or musical. The paper contains a description of anti-plagiarism software, it reveals its strengths and weaknesses. It raises issues related to liability for violations in launder plagiarism. It also includes a private opinions of the author. pl
dc.subject.pl prawo autorskie, plagiat, program antyplagiatowy pl
dc.subject.en copyright, the plagiarism, anti-plagiarism software pl
dc.contributor.reviewer Mika, Iwona [SAP11016325] pl
dc.contributor.reviewer Felchner, Krzysztof [SAP11019661] pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-100643-151684 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy zarządzanie własnością intelektualną pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)