Jagiellonian University Repository

Motywowanie pracowników na przykładzie firmy Nokia

pcg.skipToMenu

Motywowanie pracowników na przykładzie firmy Nokia

Show full item record

dc.contributor.advisor Jaworek, Magdalena [SAP11019847] pl
dc.contributor.author Budzyn, Dominika pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T17:44:52Z
dc.date.available 2020-07-26T17:44:52Z
dc.date.submitted 2015-10-19 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/207704
dc.language pol pl
dc.title Motywowanie pracowników na przykładzie firmy Nokia pl
dc.title.alternative Motivation of employees on the example of the Nokia company pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Celem pracy jest omówienie problematyki związanej z motywowaniem pracowników. Analizie poddano zarówno tradycyjne, jak i współczesne podejścia do tego zagadnienia. Szczególną uwagę poświęcono psychologicznym i socjologicznym aspektom złożonego zjawiska, jakim jest motywacja, odwołując się zarówno do materialnych, jak i niematerialnych czynników motywacyjnych. Badanie przeprowadzone wśród pracowników firmy Nokia pozwoliło na stwierdzenie, iż dobre wynagrodzenie i możliwość rozwoju zawodowego są najistotniejszymi z punktu widzenia pracowników motywatorami pl
dc.abstract.en Discussing issues associated with motivating employees is a purpose of the work. Both traditional and contemporary attempts at this issue were analysed. The particular attention was devoted to psychological and sociological aspects of the complex phenomenom motivation is which, appealing both to financial,as well as immaterial incentive factors. Examination conducted amongst employees of the Nokia company allowed for stating, the good remuneration and the possibility of the professional development are most substantial from the point of view of employees motivators pl
dc.subject.pl motywacja, motywowanie, satysfakcja pl
dc.subject.en motivation, motivating, satisfaction pl
dc.contributor.reviewer Jaworek, Magdalena [SAP11019847] pl
dc.contributor.reviewer Dyląg, Anna [SAP11017719] pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-100618-163314 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy zarządzanie pl
dc.fieldofstudy zarządzanie personelem pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)