Jagiellonian University Repository

Podróżowanie i turystyka jako zjawisko społeczno-kulturowe i pedagogiczne

pcg.skipToMenu

Podróżowanie i turystyka jako zjawisko społeczno-kulturowe i pedagogiczne

Show full item record

dc.contributor.advisor Turlejska, Barbara [SAP11007291] pl
dc.contributor.author Łukawska, Aleksandra pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T17:43:09Z
dc.date.available 2020-07-26T17:43:09Z
dc.date.submitted 2015-09-30 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/207677
dc.language pol pl
dc.title Podróżowanie i turystyka jako zjawisko społeczno-kulturowe i pedagogiczne pl
dc.title.alternative Socio-cultural and pedagogical phenomenon of travelling and tourism pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Praca składa się z trzech rozdziałów. W pierwszym z nich podróżowanie i turystyka zostały opisane z socjologicznej i filozoficznej perspektywy. Omówiono różnice między dwoma tytułowymi zjawiskami oraz obecnie popularne formy podróżowania. Poruszono także kwestie związane z autentycznością zjawisk turystycznych oraz sposobami ich doświadczania. Drugi rozdział dotyczy podróżowania i turystyki w kontekście pedagogicznym. Przeanalizowano, jaki wpływ mają omawiane fenomeny na samowychowanie, działania pedagogiczne oraz rozwój krajów. Przedstawione zostały również dwa przykłady dobrych praktyk lokalnych poszerzających wiedzę o kulturze, związanych z turystyką. Rozdział trzeci podsumowuje treści zaprezentowane w pracy. pl
dc.abstract.en The thesis consists of three chapters. In the first chapter the author describes travelling and tourism from the sociological and philosophical perspective, then she compares these two phenomena, points out the differences between them and presents the forms of travelling that are currently popular. The first part of the thesis presents also opinions concerning the authenticity of tourism and the ways of experiencing it. The second chapter describes pedagogical approaches to tourism and travelling. The author shows in what way the aforementioned phenomena influence self-education, pedagogical activities and the development of certain countries. The thesis presents also two examples of good practice that took place in local environments, were connected to tourism and their aim was to broaden cultural knowledge of participants. The third chapter is a summary of the whole thesis. pl
dc.subject.pl podróżowanie, turystyka, pedagogika, turysta, podróżnik, autentyczność, samowychowanie, działania pedagogiczne, rozwój krajów, Małopolski Instytut Kultury, Gwoździec, pl
dc.subject.en traveling, tourism, pedagogy, tourist, traveller, authenticity, self-education, educational activities, development of countries, The Malopolska Institute of Culture, Gwoździec pl
dc.contributor.reviewer Jagielska, Dominika pl
dc.contributor.reviewer Turlejska, Barbara [SAP11007291] pl
dc.affiliation Wydział Filozoficzny pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-100585-160642 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WF5 pl
dc.area obszar nauk humanistycznych pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy animacja społeczno-kulturowa pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)