Jagiellonian University Repository

Działalność instytucji kulturalnej w PRL w latach 1945–1955 na przykładzie Filharmonii Krakowskiej

pcg.skipToMenu

Działalność instytucji kulturalnej w PRL w latach 1945–1955 na przykładzie Filharmonii Krakowskiej

Show full item record

dc.contributor.advisor Czekalski, Tadeusz [SAP11015183] pl
dc.contributor.author Krzak, Natalia pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T17:42:57Z
dc.date.available 2020-07-26T17:42:57Z
dc.date.submitted 2015-10-12 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/207674
dc.language pol pl
dc.title Działalność instytucji kulturalnej w PRL w latach 1945–1955 na przykładzie Filharmonii Krakowskiej pl
dc.title.alternative Activity of cultural institution in Polish People's Republic in 1945–1955 for instance of Cracow Philharmonic pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Praca dotyczy odbudowy życia muzycznego w PRL po II wojnie światowej na przykładzie Filharmonii Krakowskiej.Autorka przedstawiła problemy i zadania, jakie stały przed polskimi muzykami w pierwszym powojennym dziesięcioleciu. Upowszechnianie muzyki stanowiło istotną część odbudowy życia muzycznego, szczególnie wśród robotników i chłopów.Ważnym elementem w działalności Filharmonii Krakowskiej były opinie krytyków muzycznych oraz publiczności. pl
dc.abstract.en Master’s thesis is about musical life in Polish People’s Republic after II World War for instance of Cracow Philharmonic.Authoress shows the polish musicians problems and tasks in the first postwar decade.Popularization of classical music was important part of reconstruction musical and cultural life, especially among working class and peasantry.Musical critic’s and audience’s opinion were significant part of Cracow Philharmonic activity. pl
dc.subject.pl Filharmonia Krakowska, Nowa Huta, polityka kulturalna, upowszechnianie muzyki, odbudowa życia muzycznego, PRL, krytyka muzyczna pl
dc.subject.en Cracow Philharmonic, Nowa Huta, cultural policy, popularization of classical music, reconstruction musical life, Polish People's Republic, musical criticism pl
dc.contributor.reviewer Czekalski, Tadeusz [SAP11015183] pl
dc.contributor.reviewer Klich-Kluczewska, Barbara [SAP11018422] pl
dc.affiliation Wydział Historyczny pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-100581-129877 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WH3 pl
dc.area obszar nauk humanistycznych pl
dc.fieldofstudy historia pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)